Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

SPV genomför konkreta förändringar som genererar stor nytta för hela statsförvaltningen

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en av nio medlemmar i Myndighetsnätverket i Sundsvall. Myndighetsnätverket står för innovativ samverkan, forskning och utveckling i regionen. SPV ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling där ett effektivt användande av resurser är viktigt samtidigt som man ständigt arbetar med att leverera tjänster med hög kvalitet och servicegrad. SPV planerar nu för att möta kommande års utmaningar med ökande rekryteringsbehov, en fråga man tacklar gemensamt inom Myndighetsnätverket.

– Inom Myndighetsnätverket samverkar vi för att bli mer effektiva gentemot medborgarna och också för att bli mer attraktiva som arbetsgivare. Det råder tyvärr fortfarande en del fördomar om hur det är att arbeta på statliga verk. Tillsammans har vi goda möjligheter att lyfta fram alla de fördelar som finns med att arbeta på moderna myndigheter. Samtidigt visar vi hur man inom statsförvaltningen kan samverka för att effektivt använda gemensamma resurser, förklarar SPV:s generaldirektör Ann-Christin Nykvist inledningsvis.

Långsiktig kompetensförsörjning det centrala
Ann-Christin Nykvist poängterar att man redan kommit långt med väletablerad samverkan mellan flera myndigheter i nätverket. Det område som kommit allra längst är utbildning och kompetensförsörjning. Här har samtliga myndigheter tagit ett helhetsgrepp för att skapa ökad synlighet för staten som attraktiv arbetsplats.
– Långsiktig kompetensförsörjning är en utav de strategiskt viktigaste frågorna för framtiden och utmaningen ser i stort likadan ut för alla. Demografin visar att vi har stora pensionsavgångar att vänta, och då måste vi agera. För att trygga framtida kompetensförsörjning är vi ofta ute på rekryteringsmässor och arbetsmarknadsevent för att informera om vilka möjligheter som finns till utveckling inom statlig verksamhet. Vi har också deltagit under Kvalitetsmässan i Göteborg och visat upp det vi gör inom Myndighetsnätverket. Vi vill synliggöra den konkreta nyttan med vårt samarbete.

Produktutveckling främjas
– Vår tjänst Enklare pensionshantering är ett exempel på en produkt som vi tagit fram och som kraftigt reducerar våra kunders arbetsbelastning när det gäller deras pensionsadministration. Tjänsten effektiviserar de statliga arbetsgivarnas arbete genom att de slipper hålla kompetens inom ett komplext område. Resurser kan frigöras för deras kärnuppdrag. Samtidigt bygger vi upp vår egen organisation på ett effektivt sätt. Vi vinner, arbetsgivarna vinner och staten vinner på affären, säger Ann-Christin Nykvist.
Ann-Christin Nykvist menar också att den aktiva marknadsföringen av SPV:s kunskaper i framtiden kan leda till att myndigheten kan bredda sitt uppdrag som expertmyndighet för pensioner, vilket också kan göra arbetsmarknaden i regionen mer attraktiv. Det är en fördel för de statliga myndigheterna i regionen om fler statliga funktioner placeras i regionen. Man skulle kunna tänka sig att en central statlig IT-funktion med fördel kan skötas från Sundsvall.

Prioriterar resurshushållning
Ann-Christin Nykvist har tidigare varit jordbruksminister (2002 – 2006) och innan dess var hon generaldirektör för Konkurrensverket. Hon brinner för en effektiv statsförvaltning och i sin roll som generaldirektör för SPV ser Ann-Christin goda möjligheter för att vara med och påverka hur en viktig medborgartjänst kan effektiviseras och levereras med högsta kvalitet. Avslutningsvis säger hon:
– Det handlar framförallt om att använda skattemedel på ett klokt sätt, skapa mervärden och öka nyttan för våra kunder. Vi har tagit uppdraget ett steg vidare och förstärker vår image som attraktiv arbetsplats. Det råder ingen tvekan om att kompetens kommer att bli en bristvara Då vill vi vara synliga här i Sundsvall. Vi hoppas att våra ansträngningar kommer att bära frukt genom att fler kompetenta potentiella medarbetare söker sig till regionen. Vi måste naturligtvis fortsätta driva våra viktiga frågor framåt och fokusera på nyttan i vår verksamhet. Jag skulle sammanfattningsvis vilja säga att vi gör konkreta saker här i Sundsvall som genererar stor nytta för hela statsförvaltningen.