Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

SPV uppmanar till att våga bryta normer när det gäller pensionering

Bättre sjukvård, ändrad livsstil och sundare vanor gör att vi lever allt längre. För att vi ska kunna bibehålla en god samhällsekonomi och hög livskvalitet behöver vi ställa om efter rådande förhållanden. Vi måste helt enkelt överväga olika alternativ för att trygga en social och långsiktig hållbarhet. Ett alternativ är att göra det möjligt för fler att arbeta längre. Det är också ett sätt att ta vara på viktig kompetens som annars riskerar att gå förlorad och försätta många sektorer i en svår situation.

På Statens tjänstepensionsverk (SPV) utgör medarbetarnas kompetens den största och mest betydelsefulla resursen för att myndigheten ska kunna uppfylla sina högt ställda servicemål. Precis som statsförvaltningen i dess helhet står SPV inför en stor utmaning. Under de närmaste åren går stora delar av den grupp som har kommit att kallas rekordgenerationen i pension. Med sig tar de årtionden av erfarenhet och kompetens och som nu måste växlas över till nya, yngre medarbetare.

Erfarenhet behövs på alla arbetsplatser
En lösning är också att behålla delar av den befintliga kompetensen, vilket sannolikt kräver att vi ser över villkor, arbetsmiljö och arbetsuppgifter för dem som väljer att arbeta efter uppnådd pensionsålder.
– Stora delar av personalstyrkan inom vår verksamhet kommer snart upp i pensionsåldern och vi behöver på olika sätt behålla den erfarenhet och kompetens som de byggt upp. Vi måste klara av att både introducera nya medarbetare och göra det attraktivt att arbeta längre för att även fortsättningsvis kunna leverera bra tjänster, konstaterar generaldirektör Ann-Christin Nykvist, som själv valt att arbeta i minst två år till efter sin 65-årsdag.
SPV tar löpande fram statistik över hur pensionstrenden ser ut i Sverige. Under senare år det tydligt att det finns en växande andel som väljer att fortsätta arbeta efter pensionsåldern.
– Vi ser att det framförallt är män men högre lön och intressanta arbetsuppgifter som väljer att arbeta kvar. Men det finns även tecken på att det bland kvinnor med lägre lön finns många som arbetar efter 65 år, men då handlar det sannolikt mest om ekonomiska motiv för att arbeta längre, säger Ann-Christin Nykvist.
SPV ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen enligt det kollektivavtal som förhandlats fram mellan de fackliga parterna på det statliga området och Arbetsgivarverket. Ett av de viktigaste uppdragen för SPV är att säkerställa att de försäkrade har den information och kunskap som krävs för att göra medvetna val om sin pension. För att kunna fatta ett beslut om när man ska gå i pension behövs tydlig information om vilka ekonomiska konsekvenser det får. Därför har SPV satsat målmedvetet på att göra informationen om den statliga tjänstepensionen enklare, bättre och mer tillgänglig. För närvarande görs en storsatsning på nya elektroniska självbetjäningstjänster.

Ett system som måste anpassas
Ur en samhällsekonomisk aspekt har Sverige ett stabilt pensionssystem, men för att det ska förbli stabilt måste vi tänka om och anpassa oss efter rådande förhållanden. Vi behöver helt enkelt medborgare som är beredda att arbeta längre.
– Det finns många som vill arbeta, som vill känna delaktighet genom att ha ett arbete att gå till varje dag. Det måste uppmuntras och tas tillvara. Arbetsgivare måste vara beredda att erbjudanya och anpassade villkor för att få behålla kompetensen, och det är viktigt att man kan attrahera den äldre arbetskraften. Jag tror att mycket handlar om att skapa en positiv attityd till att arbeta längre och att våga bryta normer, säger Ann-Christin Nykvist.
I vissa sektorer finns det en större tolerans och en bättre motivation för att arbeta längre. Det gäller exempelvis inom domaryrket och i den akademiska världen. Det måste vi ta till oss och sprida till fler områden. Att skapa ett regelverk som stöttar alla som vill jobba längre är också önskvärt. De som kan och vill arbeta längre ska också få göra det avslutar, Ann-Christin Nykvist.