Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

SSC bidrar i samhällets hållbara omställning

Träbyggandet har fått en renässans, en utveckling som härrör från en allt mer intensiv klimatdebatt. Samhället måste ställa om till mer hållbara alternativ inom allt från brobyggen till bostadprojekt och en ökad användning av trä är en del av lösningen. Det har företagen inom Skellefteå Snickericentral, SSC, vetat sedan 1950-talet.

Att åtta snickerifabriker i företrädelsevis Norrbotten och Västerbotten står för en omsättning som uppgår till nära en halv miljard kronor vittnar om att trä i allra högsta grad är ett framtidssäkert material rent ekonomiskt. Det förenas med stora miljövinster som allt fler beställare av stora och samhällskritiska konstruktioner har svårt att bortse från.

Levererar till storstadsregionerna
SSC etablerades en gång i tiden för att ta vara på möjligheter med storvolymsfördelar gällande produktionskostnader, marknadsföring, utbildning och inköp. Samtidigt skulle det norrländska hantverket bevaras lokalt, och för att inte glömma värdefulla arbetstillfällen.
Det har visat sig vara en mycket framgångsrik satsning – företagen inom SSC har redan varit med och levererat dörrar, fönster, glaspartier och specialinredningar i några av Sveriges största byggprojekt. Med Urban Escape Stockholm och Nya Karolinska i Solna som referenskunder står sig SSC mycket bra i tuff konkurrens.
– Större delen av vår försäljning går sedan länge till Stockholmsområdet och Mälardalen, berättar Dan Magnusson, vd SSC. Bland andra spännande projekt platsar vår leverans av specialinredningar till Sveriges dyraste lägenheter i Stockholm. Det visar på vår flexibilitet och förmåga att ställa om produktionen efter vad marknaden vill ha.
Dan Magnusson är mycket nöjd med att SSC hamnar bland förstahandsvalen i prestigefyllda projekt i storstadsregioner. I ett annat projekt i Falsterbo utanför Malmö levererar SSC premiuminredningar till specialritade kök och det finns många fler exempel som gör att företagen inom SSC sticker ut ur mängden.

Lever på teknikutveckling
Dan Magnusson understryker att tidigare referenser visar att SSC är med överallt där man bygger ut sjukhus och andra volymprojekt, och att gruppen samtidigt kan ta sig an projekt med långt specialiserade krav.
– Vi har många spännande projekt på gång nu under 2017 också, fortsätter han. Det absolut viktigaste för oss är att vi ska vidareutveckla och stärka de åtta snickerifabrikerna som ingår i SSC. Det ska vi göra genom att ständigt förbättra produktionen och göra fler lönsamma och långsiktiga affärer.
Utvecklingsarbetet omfattar en ständig process med att produktutveckla och göra morgondagens produktion lite smartare och lite effektivare. Även små och till synes vardagliga förändringar kan vara avgörande för tillväxt. Det kan handla om att förstärka brandtåligheten i en viss dörrmodell eller att utveckla en metod för att packa färdiga produkter mer effektivt.
– Vi lever på teknikutveckling och att ligga i framkant med effektiva processer. Det, i kombination med en stark tradition och kunskap inom trätillverkning, är våra främsta konkurrensfaktorer gentemot lågkostnadsländernas alternativ. Vi kan inte luta oss tillbaka och vara nöjda – vi måste ständigt sträva efter att bli bättre och det kommer vi att fortsätta med, säger Dan Magnusson avslutningsvis.