Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

SSC hoppfulla inför ny satsning på trä- och teknikutbildning

Det blir med stor sannolikhet snart fråga om mycket bråda tider för företagen inom Skellefteå snickericentral, SSC. Bostadsbristen utgör en av våra mest diskuterade utmaningar, men behovet av skolor, sjukhus, kontorslokaler och andra offentliga inrättningar ökar också. Därmed även behovet av arbetskraft inom snickeribranschen.

SSC är en samverkansorganisation för snickerier i norra Sverige. Med gemensamma krafter kan man inom gruppen anta mycket större projekt än vad medlemmarna skulle kunna klara av var för sig.
De åtta samverkande snickerifabrikerna inom SSC har redan varit med och levererat dörrar, fönster, glaspartier och specialinredningar i några av Sveriges största byggprojekt. Det är med erfarenhet från byggen som Nya Karolinska i Solna och Urban Escape Stockholm som företagen inom SSC rustar för framtiden – en framtid där man kan räkna med ett ännu större intresse för träprodukter.

Tryggar framtidens arbetskraft lokalt
Att få in några av landets mest framstående byggprojekt på orderlistan tycks inte vara någon utmaning för SSC. En större utmaning ligger enligt vd Dan Magnusson i att se över den långsiktiga kompetensförsörjningen, och det gäller inte enbart inom SSC utan är lika aktuellt inom hela trä- och teknikbranschen.
– I en verklighet där allt färre ungdomar söker sig till hantverk och andra teknikorienterade områden är goda råd dyra. Därför är vi inom SSC tillsammans med många andra företag i regionen involverade i utvecklingen av den nya trä- och teknikarenan som ska byggas i Skellefteå, berättar Dan.
Huvudmannen Skellefteå kommun har beslutat att arenan ska byggas så att utbildningar inom trä och teknik kan starta redan till hösten 2017. En utbildningsarordnare är redan anlitad i form av det lokala företaget No Plan B Education. Huset kommer att rymma såväl gymnasie- och vuxenutbildning som högskole- och uppdragsutbildning.
Dan Magnusson hoppas också på att få in en order till SSC om att få leverera till själva bygget, men än så länge är det för tidigt att säga vad det kan omfatta och när. Framförallt ser han fram emot att dörrarna till det nya utbildningscentret ska öppna, eftersom det innebär att möjligheterna för att trygga en stor del av framtidens arbetskraft lokalt.

Framgång med gammal modell?
SSC har utvecklats till Nordens ledande snickerileverantör. Samtidigt som företaget står för en ständigt expanderande verksamhet vill man behålla fokus och fortsätta vara förstahandsvalet för de kunder som varit med sedan starten 1959. Det betyder dock inte att man är resistent för förändring – snarare tvärtom.
– SSC har vuxit kraftigt och omsätter snart en halv miljard kronor. Det är mycket tack vare att vi har lyckats behålla samma modell under alla år med en gemensam försäljning och ett gemensamt varumärke. Men det är också för att vi vågar vara nytänkande och satsa på utveckling för att möta nya krav på marknaden, förklarar Dan Magnusson.
Samtliga fabriker inom SSC jobbar med ständiga förbättringar där målet är att bibehålla samma höga kvalitet men kapa kostnader enligt marknadens krav. När byggbranschen omorganiseras enligt globala organisationers modeller blir efterfrågan på mer kostnadseffektiva lösningar också påtaglig. Det, liksom den stora kompetensutmaningen, är SSC fullt beredda på.