Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

St1 i ny roll som leverantör av bioetanol och djurfoder

Med den nya anläggningen för etanolproduktion som i skrivande stund uppförs i anslutning till oljeraffinaderiet i Göteborg kommer St1 att kunna uppfylla ytterligare ett delmål i sin skarpa miljöstrategi. Anläggningen öppnar dessutom nya möjligheter för St1 att utveckla attraktiva erbjudanden inom nya branscher. Det blir en utveckling som ger St1 en helt ny roll som oljeraffinaderi.

St1:s nya etanolanläggning i Göteborg blir en av marknadens mest moderna. Genom att ta vara på organiska restprodukter från i huvudsak livsmedelsindustrin, exempelvis gammalt bröd och bagerivaror, kan St1 dels producera bioetanol för transportsektorn och dels använda biprodukten som blir över för tillverkning av djurfoder.
– Det finns många möjligheter, vi skulle exempelvis kunna omvandla biprodukten till pellets eller biogas. Eftersom råvaran kommer från livsmedelsindustrin och vår process för att utvinna etanol ur den innebär att socker tas bort så är tillverkning av djurfoder en fantastisk möjlighet som vi ska ta vara på, berättar Linda Werner, teknisk chef på St1 Refinery på Hisingen i Göteborg.

Nästan koldioxidneutralt drivmedel
Extra spännande är att Europakommissionen har valt ut St1:s etanolanläggning som en del i Life+-fonden, som uppmuntrar med ett bidrag till projektkostnaden inom områden som energi, klimat, miljövård, industri och produktion, avfallshantering och miljöpolicy. Det som är intressant är att St1:s projekt är det första där etanolproduktion byggs och integreras inom ett befintligt oljeraffinaderi i syfte att hållbart producera avfalls- och restproduktbaserad etanol.
– Tack vare de råvaror och den produktionsteknik som används blir den etanol som tillverkas i anläggningen praktiskt taget koldioxidneutral jämfört med fossilbränsletillverkning. Reduceringsgraden, avseende fossil koldioxid, blir omkring 97 procent. Det är en stor vinst jämfört med övrig etanolproduktion, förklarar vd Bo Erik Svensson, St1 Refinery.
Anläggningen integreras dessutom fullt ut i raffinaderiets funktioner och logistik vilket ger betydande synergifördelar när det gäller användningen av restvärme och -kyla samt för etanolens distribution. Personalen vid St1-raffinaderiet kommer att ansvara för driften av anläggningen och på så vis kan även kompetenser utnyttjas.

Svarar på globala hot
Konceptet svarar på de växande globala utmaningarna för biobränsle och smart användning av avfall. Etanol som tillverkas med den teknik som tillämpas i Göteborgsanläggningen ger praktiskt taget inga fossila utsläpp under sin livscykel, enligt Bo Erik Svensson.
– Genom att investera i egen tillverkning av biobränslen kommer vi ett steg närmare uppfyllandet av vår vision. Vi arbetar för att kapa koldioxidutsläpp genom hela produktionskedjan. Därför undersöker vi samtidigt andra möjligheter gällande nya anläggningar och alternativa råvaror, upplyser Linda Werner.
Den nya etanolanläggningen i Göteborg skapar en helt ny roll för St1 som oljeraffinaderi. Anläggningen kommer att kunna producera upp till fem miljoner liter bioetanol om året, och flera tusentals ton djurfoder. Produktionen startar i början av 2015.