Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Staden vid Mälaren

Västerås gamla industriområden är under en utveckling som i det närmaste kan kallas förvandling eller till och med pånyttfödelse. Stora delar av det som idag räknas till centrala Västerås utgörs av anrika industriområden, som till exempel Mälarporten och Kopparlunden.

Kopparlunden är en karaktäristisk och till stor del kulturminnesmärkt industrimiljö från förra sekelskiftet. Området ska bevaras och samtidigt bereda plats för framtiden. Det planeras för såväl bostäder som kommersiella fastigheter i Kopparlundens fyra detaljplaner.
Kopparlunden är en viktig pusselbit i utvecklingen av Västerås. När staden utvecklats och vuxit har Kopparlunden blivit ett centralt beläget område med gångavstånd till stationen och stadskärnan.
Omvandlingen av det slutna industriområdet till en stadsdel, som fick namnet Kopparlunden, började redan i mitten av 1990-talet då den centrala delen av området öppnades för annan verksamhet än industri. Den fortsatta omvandlingen av Kopparlunden kommer att leda till en attraktiv, levande och blandad stadsdel med bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och torg.

Västerås ännu närmare Mälaren
Mälarportens förvandling ligger längre fram i tiden och styrs till en början av utvecklingen av nya resecentrum. Resecentrum blir hjärtat i området och kommer att öppna en mycket större arbetsmarknad för Västerås tack vare bättre kommunikationer mot Stockholm framförallt. Det blir även en signal till ett framtida Västerås i miljöns tecken. Resecentrum ska byggas så att centrala Västerås binds ihop med Mälaren.
– Det har redan utvecklats mycket kring Mälarens stränder, bland annat i det nya bostadsområdet Öster Mälarstrand. Byggnationen av nya resecentrum är en viktig pusselbit i arbetet med att bygga ett Västerås med stark förbindelse med Mälaren, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås Stad.
Öster Mälarstrand ligger i dag en bit ifrån centrum. När resecentrum och delar av Mälarportens kvarter är färdigställda binds bostadsområdet ihop med stadskärnan på ett naturligt sätt. Stadskärnan expanderar så att Västerås blir staden vid Mälaren.

Grunden skapas nu
Sammantaget kan det bli upp till 15.000 boende i Mälarporten. Det blir som att placera en helt ny stad mitt i centrala Västerås. En sådan utveckling tar tid och ligger troligtvis mellan 20 och 30 år framåt i tiden, men grunden skapas nu.
Under 2020 fokuserar Västerås Stad mycket på att utveckla det offentliga rummet tillsammans med privata fastighetsägare i såväl Kopparlunden som i Mälarporten.