Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Stadsbostäder har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning

Stadsbostäder i Malmö har förvaltat fastigheter på uppdrag av privatpersoner, bolag och bostadsrättsföreningar sedan 1986.
Bolaget startades av Stig Söderlin och drivs idag av hans son Peter Söderlin.

Stadsbostäder erbjuder sina uppdragsgivare en total förvaltning som omfattar allt som rör fastighetens ekonomi, administration, teknik och skötsel. Förvaltning och skötsel görs till största delen av egen personal.
– Vi förvaltar och sköter fastigheter i framför allt Malmö, men även i Lund. Vi är en totalförvaltare och har hand om allt från trappstädning och fastighetsskötsel till reparationer av fastigheter och lägenheter. Vi har också hand om den ekonomiska delen, det vill säga leveransfakturor, bokslut, budget och uthyrning, berättar Peter Söderlin.
Peter har arbetat i bolaget till och från i många år, men sedan 2008 har han tagit över rodret efter fadern. Stig är dock fortfarande verksam inom bolaget.

Ett brett spann
Stadsbostäder förvaltar idag drygt 100 fastigheter med över 3.500 lägenheter och 250 lokaler.
– Vi har ett brett spann av fastigheter med olika karaktärer, allt ifrån sekelskifteshus och 40-, 50-talshus till nybyggda hus, berättar Peter Söderlin.
Stadsbostäder består av ett förvaltningsbolag och ett servicebolag och sysselsätter totalt ett 30-tal anställda, varav ett tiotal arbetar på kontoret och övriga sköter servicen av fastigheterna.
Servicekontoret finns i Slottsstaden i Malmö. Där arbetar ett team av yrkesskickliga fastighetsskötare, trädgårdsarbetare, rörläggare, snickare, målare och städare. Servicen hanterar felanmälan och den dagliga inre och yttre skötseln av fastigheterna. Vid behov har bolaget även väl etablerade samarbeten med ett antal företag inom VVS, el, snickeri med flera branscher.

Ny stadsdel i Hyllie
I slutet av mars 2012 tog Roth Fastigheter första spadtaget för 53 hyreslägenheter i Hyllie. Stadsbostäder har samarbetet i flera år med Roth Fastigheter och förvaltar redan deras fastigheter på flera platser i Malmö.
– Det kommer att bli en helt ny stadsdel i Hyllie och i första skedet blir det uppåt 2500 lägenheter. Det första huset i området håller på att färdigställas nu och kommer att vara inflyttningsklart i november, berättar Peter Söderlin.
Stadsbostäder arbetar långsiktigt och engagerat i nära dialog med fastighetsägare och boende. Detta gör att fastigheterna är trivsamma för de boende och lönsamma investeringar för fastighetsägarna.

En successiv tillväxt
– Vi har haft en successiv tillväxt genom åren, delvis för att våra existerande uppdragsgivare har investerat i nya fastigheter och delvis för att det har tillkommit nya kunder, säger Peter Söderlin och fortsätter:
– Vi kommer stegvis att förbättra vår service mot både de boende och fastighetsägarna. I samband med att det byggs nya fastigheter blir det nya krav på energieffektivisering och ny teknik i husen och då gäller det att hänga med. Vi kommer att kombinera vår långa erfarenhet och kompetens med nytänkande i branschen.