Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Stadsnätet i Åmål nästan helt utbyggt

Stadsnätet i Åmål kan vara ett av Sveriges mest utbyggda – redan under 2018 kommer 100 procent av alla fastighetsägare i tätorten att vara erbjudna uppkoppling till det öppna stadsnätet.

Stadsnät i Åmål AB når regeringens mål för bredbandsstrategin 2020 två år tidigare. I alla fall i Åmåls tätort, där nästan alla redan kan välja en supersnabb uppkoppling. Inom kort kommer allt att vara utbyggt i staden.
På landsbygden kommer målen för 2020 med stor sannolikhet också att uppnås tidigare, då det kommunala stadsnätet byggs i nära samverkan med lokala fiberföreningar.
– Det finns en stark lyhördhet för förändring, och en stark vilja för att bygga ut nätet till samtliga hushåll och fastigheter även i glesbygden. Vi kommer att vara fullt utbyggda innan årets slut, säger Magnus Dalsbo, som är vd för Stadsnät i Åmål AB samt kommunens fastighetsbolag.

Når målen i förtid
Mycket har att göra med en politisk vilja att förse invånare och företag med en stabil, säker och snabb uppkoppling. Samtidigt har lokala krafter i Åmål varit avgörande för utvecklingen. Målmedvetenheten bland såväl allmänheten som det offentliga har drivit på utbyggnad på bred front.
– Gemensamma ansträngningar har placerat Åmål bland Sveriges mest utbyggda fiberkommuner. Det är vi stolta över. Från kommunens håll har vi byggt ut ett stamnät på landsbygden samtidigt som de lokala fiberföreningarna byggt egna nät. Nu kan allt kopplas ihop och vi når målen i förtid, konstaterar Magnus Dalsbo.
Kommunkoncernen har många fastigheter utanför tätorten och de flesta är redan fiberanslutna.

Lika självklart som vägnätet
En stor utmaning i att realisera målen kring anslutningsgrad är att fastighetsägare själva väljer om de vill ansluta sig eller inte. Stadsnätet byggs ändå ut till tomtgränsen, och därmed är det möjligt att ansluta sig när man vill. Därför kan man i Åmål säga att utbyggnaden är nära 100 procent redan idag.
– För att få fler att välja att ansluta sig innan årets slut kommer vi att ha anslutningskampanjer på flera håll. En fullt utbyggd infrastruktur vinner alla på – detta är framtidens teknik där ett heltäckande stadsnät är lika självklart som ett väl fungerande vägnät, säger Magnus Dalsbo avslutningsvis.