Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

Staga bemästrar konsten att producera mer med mindre

Det talas ofta om den marknadsmässiga problematiken som skapas av stora löneskillnader när man jämför så kallade högkostnadsländer med lågkostnadsländer. Idag är marknaden till största delen global inom många om inte de flesta segment. Hur kan då Sverige som höglöneland konkurrera med länder där arbetskraften är flera gånger lägre?

Att låglöneländerna utgör ett hot mot svenska tillverkningsföretag är inget nytt. Ett ljus i tunneln är dock att man inom flera branscher ser att mycket av den gamla produktionen kommer tillbaka. Det kommer sig av flertalet grundläggande faktorer som företagen i Sverige måste anamma för att bli ännu mer konkurrenskraftiga. Detta är något som Staga Sweden i Linköping, som produkt- och processutvecklare, kan hjälpa till med.

Hälsa och trivsel är ren konkurrenskraft
Hur blir man då mer konkurrenskraftig? Att enbart stirra sig blind på att åberopa dyra transporter och långa geografiska avstånd räcker inte. Saker som precision, kvalitet och leveranssäkerhet väger tyngre.
– När det gäller svensk produktion kan vi vara stolta över en tradition där ”Made in Sweden” förknippas med kvalitet, hållbarhet och säkerhet, bland annat. Om den traditionen dessutom kan förenas med ett tankesätt där man söker producera mer med mindre finns allt att vinna, enligt Sven Lundgren, vd på Staga Sweden i Linköping.
Att skapa underlag för en bättre produktion som dessutom är mer effektiv tar tid. Det kräver engagemang genom hela organisationen. På Staga har man valt att involvera all personal i utvecklingen, och att tillsammans satsa på ökad produktivitet genom bättre hälsa och ökad trivsel. Sven Lundgren förklarar:
– Att dela ut ett friskvårdsbidrag kan alla göra. Det får ofta inte önskad effekt eftersom man inte kan mäta resultatet då många faktiskt väljer att inte använda sitt bidrag. För att uppnå mätbar effekt, som till exempel i form av lägre sjukfrånvaro, satsar vi på att göra roliga saker tillsammans flera gånger i månaden. Vi tränar tillsammans antigen med vår externa PT eller på vår egna beachvollybollplan, lagar mat varje fredag och äter frukost tillsammans. Det stärker välmående och teamkänsla.
I Stagas egen verksamhet märks en stor förändring efter insatserna. Dels med en lägre sjukfrånvaro, men även genom en högre produktionshastighet. Det är inte så konstigt egentligen – det finns otaliga studier som visar att nöjda medarbetare presterar och mår bättre.

Alla är involverade i förbättringar
Staga kan hjälpa kunder inom många olika branscher men är specifikt bra på tillverkande industri med inriktning på material som papper, plast, nonwoven, gummi, metall och väv. Här kan Staga inte bara bidra till produkt- och processutveckling hos kunderna, utan även utföra produktionen i eget hus om det behövs. I dagsläget tillverkas allt från tillfälliga registreringsskyltar till örngott till landstingen och utveckling pågår på allt från egenutvecklade fuktsensorer till hur vi utvecklas miljövänligare absorbenter.
– Personligen är jag övertygad om att vår investering i personalen är vår absolut starkare konkurrensfaktor, säger Sven Lundgren. De utgör vår främsta resurs och maskiner och teknik är komplement. Vi kommer att fortsätta vårt förbättringsarbete där alla som jobbar på Staga är involverade.
Staga har en utvecklingsavdelning som hjälper kunderna att utveckla helt nya eller förbättra befintliga produkter. Under samma tak finns även produktionen, där prototyper och hela serier tillverkas för kunds räkning. Staga har inga egna produkter utan fokuserar enbart på kundstyrda projekt.