Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Staples effektiviserar kontorsarbete världen över

Staples utmanar marknaden med sitt unika koncept för optimering av modernt kontorsarbete. Med hög tillgänglighet och ett brett utbud kommer man långt – detta relativt enkla tankesätt blev också grunden för Staples första varuhus för kontorsmaterial som öppnade i Boston i mitten av 1980-talet.

Staples grundare Tom Stemberg hade själv fått uppleva hur begränsad marknaden faktiskt var utanför ordinarie kontorstid, och började således fundera på hur det moderna kontoret såg ut och hur man skulle kunna uppnå högre effektivitet genom ökad tillgänglighet. Verksamheten etablerades helt enkelt för att möta det moderna kontorets behov – samma grundsyn gäller än idag då Staples som världens största leverantör av kontorsmaterial hjälper företag att arbeta ännu smartare och effektivare.

Kostnadsfördelar med nya tjänster
I en föränderlig värld, där användningen av traditionellt kontorsmaterial minskar, har Staples introducerat nya lösningar för att optimera kontorsarbetet ytterligare. Allt mer kretsar kring service och olika tjänster som förenklar kundens arbete. Staples måste ligga steget före marknaden och kunna förutse morgondagens behov – Staples Solutions är ett bra exempel på det.
– Med det nya konceptet Staples Solutions nås en ännu bredare målgrupp då vi även står för service av kontorets teknik, såsom skrivare och konferensutrustning till exempel. Även övervakning av mindre företags serverhallar finns att köpa som löpande tjänst inom det vi kallar för Staples Connect, berättar Lennart Simm, logistikchef på Staples nordiska centrallager i Växjö.
Man kan säga att Staples kommer ännu närmare kunderna med Staples Solutions, som bland annat omfattar tjänster inom Staples Connect men som även har en rad andra tjänsteområden. Företagen behöver inte ha en egen IT-avdelning men kan ändå få tillgång till tjänster som tidigare förknippades med att ha en.
– Naturligtvis innebär det stora kostnadsfördelar och tidsbesparing för företag, speciellt mindre aktörer, som idag kan dra nytta av kraftfulla IT-stöd som effektiviserar deras verksamheter men som själva inte behöver stå för IT-kompetensen. Den har vi, understryker Lennart Simm.

Näst intill oändliga möjligheter
Utan överdrift kan det konstateras att allt som behövs för att sköta ett modernt kontor finns hos Staples. Centrallagret i Växjö omfattar alla delar av Staples – från traditionellt kontorsmaterial till digitala tjänster.
Under 2016 flyttades den danska lagerverksamheten till Växjö, och under 2017 flyttades även Staples Brandpartner, som bland annat gör tryck på arbetskläder, från Göteborg till det nordiska högkvarteret i Växjö. De olika verksamhetsgrenarna samsas i ett av världens modernaste lager för kontorsmaterial.
Nytänkande har alltid varit kännetecknade för Staples. Lennart Simm betonar att det också är synonymt med framtida satsningar där Staples undersöker möjligheter inom nya produktområden som skulle kunna ingå i Staples Solutions.
– Ett affärsområde som redan är väletablerat i övriga Europa är kontorsmöbler och inredning. Det skulle mycket väl kunna bli nästa steg för oss i Norden. För vidareutveckling av Staples Solutions finns egentligen näst intill oändliga möjligheter – det skulle kunna innefatta allt från abonnemang på fruktkorgar till service av kaffemaskiner, funderar Lennart Simm.
Det är ännu inte beslutat vilka tjänster som ska tillkomma – men vi kan ana oss till en utveckling där Staples följer sin ursprungliga idé om enkelhet, tillgänglighet och exceptionell service.