Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Stark aktör i Malmfälten och norra Sverige

Gruvindustrin utgör ryggraden i det norrländska näringslivet och är en oerhört viktig exportkälla för Sverige. Eftersom i princip all gruvbrytning i Sverige sker i Norrland så är det naturligt att framstående gruvteknisk kompetens finns här. Magnus Röjlind startade som enmansbolag men den lilla konsultfirman blev snabbt expansiv.

Det var i samverkan med Patrik Eslund som Magnus Röjlind valde att växla upp verksamheten och man etablerade då det gemensamma bolaget ERConsult i Gällivare 2012. Redan innan uppstart hade man knutit landets två största gruvbolag till kundstocken. Det blev med andra ord en flygande start för de båda entreprenörerna.

Investerar i personalen
Dagens ERConsult fokuserar på effektivisering genom teknikutveckling och processautomation för en expanderande gruvindustri. När det gäller projekteringsledning, montagesamordning, elkonstruktion, idrifttagning, CAD-ritningar samt projektledning och besiktning inom gruvdrift är företaget troligtvis ett av Sveriges främsta.
På frågan om hur framgångsreceptet ser ut svarar Magnus att en bra början är att satsa på att ha nöjda medarbetare. Personal som mår bra tenderar att prestera bättre. Därför har man på ERConsult alltid avsatt resurser och tid som investeras i varje medarbetare. Ett exempel är att alla har tillgång till fri friskvård och träningsmöjligheter. Man tränar också ofta tillsammans och deltar i olika tävlingar i Gällivare med omnejd.
– Vi ser konkreta resultat av personalinvesteringarna, inte minst i form av minskad sjukfrånvaro. Eftersom vi har en utmaning geografiskt, och då speciellt när det gäller att rekrytera ny kompetens, så ser vi även till att utveckla varje medarbetares förmåga till att axla flera roller. Det är viktigt för vår fortsatta tillväxt, säger Magnus.

Läget ger utmaningar – men även möjligheter
ERConsult slåss om ingenjörskompetens från hela Sverige men att få fler att flytta upp till Gällivare är en utmaning.
– Även om det finns oändliga möjligheter till att leva ett tryggare och enklare liv här så verkar det vara ett stort steg för många att flytta. Det är synd med tanke på de fina möjligheter som finns här, Gällivare har med hög sannolikhet Sveriges lägsta arbetslöshet till exempel, upplyser Magnus Röjlind.
Och nog finns det fler jobb i Gällivare än vad det finns arbetstagare. Nästan alla företag i trakten är på jakt efter ny kompetens och alla är tillväxtbenägna. Dessutom har Gällivare fortfarande attraktiva bostadspriser om man jämför med många andra kommuner. Gällivare borde med andra ord ha framtiden för sig.
– Även om vi ser utmaningar som förknippas med vår lokalisering så är det ju just läget som ger oss möjligheter, fortsätter Magnus. Det är ju här gruvorna finns och vi måste finnas nära våra kunder.
Gruvindustrin genomgår just nu stora förändringar i takt med teknikutvecklingen och stora delar av gruvarbetet är redan digitaliserat. Det finns samtidigt enormt mycket kvar att göra på det området. ERConsult, som gruvbolagen ofta kallar ”Vår konsult”, ska vara med i den utvecklingen, lovar Magnus Röjlind som avslutning.