Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Stark aktör växer i hård konkurrens

Stena Recycling är en stark branschaktör i Borås, som växer år för år. Med ny personal och uppsnyggad anläggning ser filialchefen Jürgen Baumgart positivt på framtiden.

Stena Recycling erbjuder kundanpassad återvinning för i stort sett alla samhällets branscher och industrier, inklusive kommunal verksamhet. På anläggningen i Borås hanteras alla affärsslagen under samma tak. Det omfattar bland annat avfall och material från kraft- och energiverksamheter, tillverkande industrier, detaljhandel, frisörer, tandvårdskliniker, vårdenheter och fordonsindustrier.

– Även SITA och Lastbilscentralen kör in material till oss eftersom vi även bearbetar papper och plast för till exempel pappersindustrin, säger Jürgen Baumgart, filialchef för Stena Recycling i Borås, vars 16 medarbetare hanterar cirka 50.000 ton avfall per år och har en omsättning på runt 100 miljoner.

Upptagningsområdet är nio kommuner med Borås som nav.

– Vi täcker in hela Sjuhäradsbygden, samt Alingsås, berättar Jürgen Baumgart, som ser ett stort spann bland företagen vad gäller kunskap och benägenhet att återvinna. Generellt är att större företag är mer medvetna än mindre och att de som hanterar dyra avfall är mer medvetna än de som bara hanterar brännbart avfall.

I filialens kundregister hittar man bland andra Autoliv och Volvo Bussar. Störst kund är dock Borås Energi & Miljö.

– Just nu teknikutvecklar vi processen för hantering av förbränningsaskor från kommunens fjärrvärmeverk. Det gäller att kunna sortera ut så mycket metaller som möjligt ur askorna, berättar Jürgen Baumgart.

Det råder hård konkurrens i regionen och såväl lagstiftning som kunder ställer ständigt högre krav på återvinning. Stena Recycling möter utmaningarna genom att gå i bräschen och aktivt driva utvecklingen, bland annat genom att erbjuda sina kunder tjänster, till exempel om hur ny lagstiftning påverkar deras avfallshantering.

– Vi kan även sortera hos kunden, inne i deras produktion, med Stenapersonal.

Vill växa i byggbranschen
Den senaste tiden har varit händelserik för Stena Recycling i Borås, som fått ny ledningspersonal och ny branschkompetens i organisationen.

– Vi har till exempel anställt en säljare från byggbranschen. Det är ett segment som varit ganska litet för oss, trots att det genererar betydande avfallsvolymer. Så där vill vi växa.

Även på produktionssidan har det hänt en del på senare tid.

– Vi utvecklar produktionstekniken och har gett vår produktionsledare en gedigen utbildning i Stenas regi, gentemot lean och motsvarande verktyg.

Anläggningen har dessutom fått en ansiktslyftning.

– I och med att det anläggs en förbifart (nya väg 42) öster om Sjöbo i norra Borås, så har vi fått ett nytt skyltläge. Därför passade vi på att snygga till fasaden och bli mer synliga. Sammantaget har det gett oss nya kunder, särskilt bland småföretag och privatpersoner. Vi är en stark branschaktör i Borås, som växer år för år. Med ny personal och uppsnyggad filial ser vi positivt på framtiden, avslutar Jürgen Baumgart.