Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Stark comeback från svensk industri

Sveriges välfärd har byggts med kraft från industrin, dess innovationskraft och starka internationalisering. Idag sysselsätter industrin direkt och indirekt sammanlagt närmare en miljon människor, det är uppenbart att en fortsatt stark och expansiv industri är avgörande för att skapa fler jobb och starkare tillväxt.

Industrin har många möjligheter – men även utmaningar. De största möjligheterna kan kopplas till innovationstakten och investeringsviljan. Den främsta utmaningen kretsar kring kompetensförsörjningen.

Skapa jobb och tillväxt – utan att knäcka miljön
För ungefär tio år sedan talade man om att industrin var på väg att dö ut i Sverige. Idag är investeringstakten högre än på länge, och Sverige kan dessutom visa på en ytterst hög innovationskraft.
– EU-kommissionen gör regelbundet bedömningar över innovationsklimatet i Europa, och gång på gång rankas Sverige som nummer ett när det gäller innovationskraft. Svenska industriföretag är dessutom villiga att investera för att uppnå lägre klimatpåverkan och högre produktionseffektivitet, upplyser näringsminister Ibrahim Baylan.
– Om vi i Sverige kan visa att det går att skapa både jobb och tillväxt inom industrin, på ett sätt som inte påverkar miljön eller klimatet negativt, då gör vi en insats som är så mycket större än de exportintäkter industrin ger oss, fortsätter näringsministern.
Sverige kan alltså sätta en standard som förebild för andra nationer att ta efter i sina egna utvecklingsarbeten för att nå såväl klimatmål som välbehövt exportnetto.
– Under de senaste åren har vi sett en stark comeback från svensk industri, mycket tack vare teknikskiftet med ökad automatisering och digitalisering. Här kan våra svenska industriföretag dra nytta av att vara föregångare inom flera områden. Det är ingen överdrift att säga att svensk industri på många håll leder utvecklingen och omställningen till en mer klimatanpassad industriell tillverkning, säger Ibrahim Baylan.

Nytt program för kompetensutveckling och livslångt lärande
Det görs flera stora investeringar i Industrisverige just nu, varav en av de största är Northvolts etablering i Skellefteå och Västerås. Här kan man verkligen tala om en expansion inom både jobb och tillväxt, samt inte minst ett stort bidrag till den omtalade energiomställningen.
Den största utmaningen för framtiden blir kompetensfrågan. Det är uppenbart att många industriföretag känner oro för möjligheterna att rekrytera rätt kompetens. Företag begränsas idag i sina möjligheter till expansion på grund av svårigheter att rekrytera och anställa. Den stora kompetensbristen inom industrin måste akut ses över då den hotar den välfärd som vi sedan länge tar för givet.
Det behövs en grogrund för nya tankemönster där industrin lyfts fram som en attraktiv arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter, för att få upp antalet sökande till industriella och tekniska utbildningar. Det behövs även kompetensutvecklande åtgärder för människor som redan arbetar inom industrin, men som befinner sig mitt i den digitala omställningen.
– Som svar på kompetensfrågan har vi under 2019 inlett ett nytt program mellan det offentliga och privata näringslivet, där vi ska samverka kring kompetensutveckling och livslångt lärande. Det är oerhört viktigt att vi satsar på rätt saker – att vi kraftsamlar kring kompetensutveckling för att den tekniska utvecklingen inte ska uppfattas som negativ och i sig skapa oro. Vi måste vara redo för omställningen och det som kallas Industri 4.0, både som samhälle och som individ. Först då är teknikutvecklingen positiv och användbar, förklarar Ibrahim Baylan.

Genom att rusta människor för nya typer av jobb, satsa på ny teknik och klimatsmarta lösningar kan Sverige förbli en industrination värd namnet, med ett innovationsklimat som anses bäst i Europa. Det är möjligt om man rustar tillsammans, det offentliga och privata, samhället och industrin i symbios.