Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Stark efterfrågan på landanslutningar i Norge

Efter att ha utrustat många svenska hamnar med anslutningar för landström, lösningar som möjliggör bättre bränsleekonomi för fartyg vid kaj, tar Processkontroll Elektriska ett stort kliv in på en ny marknad i Norge.

Processkontroll Elektriskas vd och tillika grundare Ingemar Gustavsson ser mycket goda möjligheter för företaget att få vara med och bygga en helt ny infrastruktur för landströmsanslutningar utmed Norges kust.
– Vi har presenterat vår lösning med både stationära och portabla anläggningar som byggs i containerform och intresset har visat sig enormt, bekräftar Ingemar.
Norges satsning på landström kan inte beskrivas som annat än gigantisk. Ungefär en halv miljard norska kronor ska avsättas för utbyggnad av en komplett infrastruktur för landström, omfattande både LVSC- och HVSC-anslutningar (Low Voltage Shore Connection respektive High Voltage Shore Connection).
– Vi har hittills byggt samtliga anläggningar i Sverige förutom en, den allra första som utvecklades i testskala i Göteborgs Hamn. Däremot har vi kompletterat utbudet i Göteborgs Hamn med en ny portabel lösning och vi hoppas på att kunna leverera både stationära och mobila lösningar till Norge.

Planerar expansion mot Europa
Det är inte bara våra norska grannar som insett fördelarna med landström – intresset har blommat upp över i stort sett hela Europa. Det var inte minst tydligt under ett par mässor som Ingemar gästat nyligen, där han även ställt upp som föreläsare för en mycket intresserad och bred publik.
– Jag tror att det är rimligt att börja planera för en expansion mot Europa. Miljöfrågan är glödhet och hand i hand med den går även den ständigt aktuella ekonomiska frågan. Sjöfarten är medveten om att man sparar mycket resurser med hjälp av landanslutningar och därför sätter de press på hamnarna som måste svara med att utveckla en infrastruktur för landström, upplyser Ingemar.
Att utveckla den infrastruktur som efterfrågas när det gäller landström är något som Processkontroll Elektriska är relativt ensamma om att ha en mer omfattande erfarenhet av. Ingemar menar att det krävs ett stort mått av kreativitet tillsammans med gedigen kompetens. Att våga testa nya saker och se om det fungerar var grunden till att man kunde leverera den första portabla anslutningen till exempel.
– Nu ser vi fram emot en fortsatt expansion i Norge och det är troligt att vi inom något år även kommer att leverera våra första anläggningar till hamnar runtom i Europa.