Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Stark framtidstro i ”Företagsamhetens tempel”

Att Alfta Industricenter skulle bli en så pass kraftigt expanderande och livskraftig företagsby hade initiativtagarna, däribland Ovanåkers kommun, nog aldrig vågat hoppas på vid etableringen för drygt tio år sedan. Men med gemensamma krafter har kommunen och näringslivet lyckats skapa en arena för samverkan och företagande som lockar allt fler till regionen.

Företagsparken har vidareutvecklats under alla år och omfattar idag ett 30-tal företag av olika storlekar och verksamma inom en rad olika branscher. Alfta Industricenters vd Mikael Reijer, som även är vd för det kommunala bostadsbolaget Aefab, ser mycket positivt på de senaste årens utveckling.
– Alfta Industricenter har verkligen blivit mycket större än vad vi kunde ana från början. Det finns en viss tyngd mot tillverkande industri, men vi ser gärna att företag inom fler branscher etablerar sig här. Parken kännetecknas redan idag av en samverkanskultur som fler kan dra nytta av, säger Reijer.

Växande intresse för Alfta
Innan företagsbyn började byggas upp huserade en av Sveriges största skogsmaskintillverkare i de väl tilltagna lokalerna. Även om företaget inte finns kvar på orten så finns en hel del teknisk kompetens kvar som gagnar nya företag i hela regionen. Och intresset för att etablera nya verksamheter ökar inte minst i Alfta, enligt Mikael Reijer.
– Vi har en yta om drygt 36 000 kvadratmeter industrilokaler att erbjuda. Det mesta är uthyrt men det finns fortfarande möjlighet att utveckla nya verksamheter i Alfta industricenter. Det är en unik tillväxtarena som lyfter Alfta som verksamhetsort.
– Vi ser bland annat att samarbetet bland de olika hyresgästerna ökar och tillsammans blir de ännu mer konkurrenskraftiga. Det kapar även kostnader för företagen som slipper långa transporter om fler samarbetspartners finns på samma ställe. Det finns också en påtaglig miljöfördel här med bättre logistiklösningar.

Hoppas knyta utbildningsanordnare
Fastighetsägaren och kommunen undersöker nu olika möjligheter för att långsiktigt utveckla Alfta Industricenter, som även har kallats ett ”Företagsamhetens tempel” vid flera tillfällen.
– Att starta upp någon form av utbildningsprojekt i eller i nära anslutning till företagsbyn skulle kunna vara en spännande vidareutveckling av det vi redan har idag. Vi vill gärna etablera nya samarbeten som kan leda till att vi får en gymnasial industriutbildning eller motsvarande i företagsbyn, det skulle verkligen gynna våra företag här, säger Mikael Reijer.
En stark framtidstro utgör den gemensamma nämnaren för alla som verkar i Alfta Industricenter idag. Kreativa företagare driver den maskintekniska och mekaniska traditionen vidare, samtidigt som den senaste informationstekniken också utvecklas i området. Ovanåkers trätradition fortsätter att utvecklas från Alfta och det är just bredden i företagsparken som bidrar till fortsatt tillväxt.
Mikael Reijer vill gärna se en lika stor mångfald bland människorna som sysselsätts av företagen i industriparken och ser även fram emot att få välkomna fler framåtsträvande företag – och förhoppningsvis även en eller ett par utbildningsanordnare – till Alfta Industricenter under kommande år.