Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Stark industri grundläggande även för andra näringar

Höga Kusten Industrigrupp är en regional ekonomisk förening som etablerats av och för teknikorienterade företag i Höga Kusten. Den övergripande ambitionen är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft. Samtidigt blir regionen mer attraktiv med livskraftiga teknik- och exportföretag som öppnar möjligheter för andra näringar.

Tack vare branschorganisationen Teknikföretagen samt tidigare Härnösands Industrigrupps arbete finns redan en bra grund för samverkan i regionen. Det tar Höga Kusten Industrigrupp vara på och vidareutvecklar i den nya organisationen. Samarbete med Teknikföretagen kommer att fortsätta till förmån för företag i Härnösand, Kramfors och Sollefteå med omnejd.
Med fler gemensamma möten och uppstart av olika samverkansprojekt kommer medlemmar inom Höga Kusten Industrigrupp att kunna dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter. Gemensam marknadsföring av regionen som attraktiv för intressanta teknikjobb, unik natur och boende står också högt på agendan.

Projekt ska lyfta teknikföretag
Inom Höga Kusten Industrigrupp drivs nu ett antal olika projekt som ska lyfta medlemsföretagen och möjliggöra regional tillväxt. Ett exempel är Tillväxt Höga Kusten ett treårigt kompetensförsörjningsprojekt som ska grunda för en långsiktigt hållbar tillgång till rätt kompetens, och då framförallt högre teknisk kompetens.
– Projektet omfattar flera delar, men i huvudsak fokuserar vi på att attrahera och behålla högre teknisk kompetens i regionen. Det pågår bland annat rekryteringsinsatser och marknadsföring av Höga Kusten och våra medlemsföretag mot ingenjörsstudenter i ett antal regioner i Sverige. Att visa vilka möjligheter som finns i vår region och understryka de värden som Höga Kusten har är grundläggande i det arbetet, förklarar Mia Wester, verksamhetsansvarig för Höga Kusten Industrigrupp.
Med gemensamma krafter kan företagen inom Höga Kusten Industrigrupp ta vara på nya utvecklingsmöjligheter, se över den långsiktiga kompetensförsörjningen och knyta fler kontakter tack vare tillgång till ett större nätverk.
– Det kan röra sig om gemensamma rekryteringsinsatser och kampanjer för att locka högutbildad arbetskraft till regionen. Det kan även handla om att företag inom gruppen med gemensamma resurser har möjlighet att ta på sig större tillverkningsprojekt som annars kanske inte skulle landa i regionen, säger Malte Frisk, ordförande i Höga Kusten Industrigrupp samt vd för ett av medlemsföretagen, Logosol.

Mer innovation och utveckling
I ett nytt projekt ska industrigruppen fokusera på innovationskraft och förnyelse för att medlemsföretagen ska kunna fortsätta konkurrera globalt. Nina Thelin, som är ordförande i förstudiens styrgrupp samt vd på Stringo, menar att många produktägande företag saknar kapacitet för att driva långsiktiga utvecklingsprojekt. Att stärka företagens möjlighet till forskning och produktutveckling är därför avgörande för att skapa långsiktig konkurrenskraft på den globala marknaden.
I skrivande stund söker Höga Kusten Industrigrupp medfinansiering för att driva det viktiga forsknings- och utvecklingsarbetet inom gruppen. Bland de viktigaste utvecklingsområdena kan nämnas effektiv produktutveckling, digitalisering och Internet of Things, produktionseffektivisering och automation, nya material och bearbetningsmetoder, kvalitets- och miljöfrågor samt jämställdhetsfrågor.
En större innovationskraft bidrar med största sannolikhet till en starkare konkurrenskraft bland regionens företag, vilket i sin tur kan generera nya arbetstillfällen då företagen växer och produktionstakten ökar. På sikt gynnas hela regionens näringsliv, även utanför tekniska branscher, av att mer fokus kretsar kring vad Höga Kustens industri- och teknikföretag kan leverera.