Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Stark samverkanskultur gynnar Tibro

Tibro satsar på att ta en tätposition på flertalet fronter. Nya bostadsprojekt, vidareutveckling av besöksmål och paketering av nya tjänster ska göra Sveriges möbelcentrum till en attraktiv samlingsplats för kreativa människor och företag.

En viktig framgångsfaktor för Tibro är att kommunen, förenings- och näringslivet arbetar tillsammans med tillväxt- och utvecklingsfrågor. Enligt näringslivschefen Per Garenius är samverkan ett vedertaget begrepp i Tibro sedan länge:
– Det finns en stark samverkanskultur i Tibro. Vi arbetar mycket i nätverk och det har resulterat i en rad gemensamma satsningar i form av olika evenemang, ett offensivt utvecklingsarbete och förverkligandet av besöks- och inredningscentret Inredia bland annat där det finns möteslokaler, utställningar om möbler och inredning samt en restaurang.
För Tibro är hållbar utveckling förenat med bra kommunikationer, bra boende och ett allt bredare utbud av fritidsaktiviteter och evenemang. För att möta den nya tidens utmaningar i form av bland annat ungdomsarbetslöshet satsar Tibro på en ny samverkansmodell, inkomstjägarna där det lokala näringslivet genom näringslivsbolaget InTibro har tagit initiativet och tillsammans med kommunen och Arbetsförmedlingen genomför projektet. Redan efter en kort period har man sett resultat och att det börjar gå åt rätt håll.

Möbler och nya näringar
Tibro ligger strategiskt i Västra Götaland med ungefär lika långt till Nordens alla huvudstäder och nära centralorten Skövde med goda tågförbindelser till Göteborg och Stockholm.
I delar av Tibro finns byggklara sjönära tomter till försäljning och det allmännyttiga bostadsbolaget satsar i skrivande stund på nyproduktion.
– För att vi även i fortsättningen ska vara en attraktiv boendekommun måste vi följa utvecklingen. Det finns en stark framtidstro i Tibro som vi måste ta vara på. Möbel- och inredningsbranschen tillsammans med en stark logistiknäring är Tibros ryggrad, men idag är det genom vår vision mer fokus på inredning och design. Samtidigt ser vi en positiv tillväxt inom många andra näringar. För att vara en pendlarkommun har vi exempelvis ett stadigt handelsindex och det understryker också intresset för Tibro. Vi ska ta vara på alla möjligheter som bjuds, säger Per Garenius.