Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Stärk svensk sjöfart!

Den svenska sjöfartens förutsättningar fortsätter att vara föremål för livlig diskussion. Hela Sveriges exportindustri är beroende av en välfungerande infrastruktur där sjönäringen utgör navet. Trots det har svensk sjöfart inte samma förutsättningar som andra länders när det gäller konkurrensmässig prissättning. Det verkar trots allt ljusna vid horisonten i samband med att en ny politisk handlingsplan presenterats.

För första gången någonsin har en svensk regering presenterat en handlingsplan för att stärka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har tydligt poängterat vid flera tillfällen att regeringens mål är att förbättra förutsättningarna för den svenska sjöfartsnäringen, och handlingsplanen som kom tidigare i år anses av branschen vara ett steg i rätt riktning.
Svensk sjöfart slåss på en internationell spelplan där samtliga länder runt oss har valt att använda tonnageskatt som hantering för att styra intäkter från rederinäringen. Vi befinner oss i en situation där många svenska redare för att kunna fortsätta konkurrera på världsmarknaden valt att flagga under en annan nation, en nödlösning som lett till att det idag knappt finns några svenska flaggor kvar bland världens tank- och bulkfartyg.
Trots att vi har helt andra förutsättningar har våra rederier moderna fartyg, men deras ekonomi kan inte jämföras med europeiska kollegors. Den stora utmaningen utgörs av, om utvecklingen fortsätter i samma spår, risken att svenska rederier tvingas flytta hela verksamheten utomlands. Ofta handlar det om företag som har flera decennier, rentav sekel, bakom sig som starka aktörer och företrädare för den stolta svenska sjönäringen.
På sikt måste man inom EU vara överens om hur man skall sköta rederinäringen. Fram till dess måste vi följa övriga länders utveckling annars utarmas svensk sjöfart. Detta ger i sin tur eko på skolor, utbildning, lärare, kunskap inom rederinäringen, ledarskap samt arbete åt alla inom näringen såväl till sjöss som till lands.
Vi måste därför agera nu, utan dröjsmål, för att kunna behålla och vidareutveckla det arv som framåtsträvande svenska redare har byggt upp.

Maria Lind
Redaktör