Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Stark tillväxtresa fortsätter för LM Industrirör

LM Industrirör har mycket på gång. Verksamheten grundades 2002 och har haft en god tillväxt under alla år. Under de senaste två åren har tillväxten varit långt över förväntan med uppstart av dotterbolaget LM Support samt utveckling av ett helt nytt verksamhetsområde.

Med stor flexibilitet och hög tillgänglighet kan LM Industrirör ta sig an många olika typer av projekt inom industrin samt på uppdrag av kommuner och landsting. Företaget har byggt upp ett stort nätverk av kunder och samarbetspartners över hela Sverige och på senare år även räknat på uppdrag utanför landets gränser.

Stor tillväxtpotential med renrörssvetsning
Via dotterbolaget LM Support, som etablerades 2017, når företagsgruppen som vd och ägare Thomas Lundquist byggt upp världsmarknaden. LM Support fokuserar på renrörssvetsning på läkemedelsfabriker över hela världen.
– Utvecklingen har gått över all förväntan. Vi har redan utfört framgångsrika projekt i Kina, Peru, Saudiarabien och så givetvis i Sverige. Mer är på gång – nya förfrågningar kommer in varje vecka och vi räknar med en stor tillväxtpotential på detta område, säger Thomas.
Renrörssvetsning sker med så kallad orbitalsvetsning, som är självgående mekaniserad svetsning med exakta resultat. Just den här svetsmetoden lämpar sig för rena miljöer som sjukhus och inom läkemedelsindustrin.

Utvecklar nytt affärsområde med teknikhus
Det finns en stor utvecklingspotential för hela LM Industrirör. Mycket kraft har lagts på att effektivisera och optimera tillverkningen. Verkstaden står för all prefabricering inför olika entreprenader och här tillverkas även cisterner och tryckkärl, montagedetaljer och rörsystem för kunder över hela Sverige.
Ett växande kunskapsområde för LM Industrirör är utveckling av så kallade teknikhus. I dessa hus ryms till exempel pannor och dieselmotorer. I den egna verkstaden i Själevad i Örnsköldsviks kommun prefabricerar LM Industrirör hela teknikhus och panncentraler som levereras till energibolag över hela Sverige.

Incitament för unga att söka industrijobb
LM Industrirör har bidragit till Örnsköldsviks utveckling sedan 2002. Det handlar om mer än direkta arbetstillfällen där företaget sysselsätter ett 20-tal personer i egen verkstad, eftersom man även förlitar sig mycket på lokala underleverantörer och således bidrar till en ökad sysselsättning i flera led.
Dessutom har LM Industrirör ett långvarigt samarbete med gymnasieskolan som innebär att företaget tar emot praktikanter och lärlingar. Redan där skapas en kontakt som kan leda till jobb efter studierna.
– Nästan alla som haft praktik hos oss har fått jobb här senare. Vi är inte rädda för att ta emot gymnasieungdomar och lära upp. Parkskolan, som vi samarbetar med, har nu börjat med lärlingsutbildningar där man i vissa fall även kan få lön under en del perioder. Det ska fungera som incitament för fler ungdomar att söka jobb inom industrin och det tycker vi är bra, säger Thomas Lundquist.