Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Stark utveckling i Norrbotten!

– Efterfrågan nationellt och internationellt har varit mycket god för våra företag i Norrbotten. Framför allt på exportsidan som har ökat mycket de senaste fem åren. Den största delen av exporten från länet består av mineralprodukter följt av trävaror samt tjänster och övrig produktion, cirka 60 procent av Sveriges totala råvaruexport kommer från norra Sverige, säger Linda Nilsson på Norrbottens Handelskammare.

Tidigare har basindustrin varit starkt förknippad med Norra Sverige och det är det fortfarande men här finns flera andra näringsgrenar som är världsledande till exempel inom rymdforskning, biltestverksamhet, IT och besöksnäringen.
Besöksnäringen är idag i sig en ny basnäring och omsatte år 2017 6,5 miljarder i regionen. Det arktiska klimatet lockar både turister och biltestindustrin. En annan bransch som vuxit sig stark i Norrbotten är Big Data och serverhallarna.
– Vi har grön el, gott om yta, kyla och hög IT-kompetens i länet – helt perfekta förutsättningar för att exportera till internationella företag, säger Linda.
Dessutom bygger Luleå tekniska universitet, med stöd av EU:s regionala utvecklingsfond en testmiljö för femte generationens mobiltelefoninätverk, 5G. Ett trettiotal företag och organisationer har uttryckt intresse för att delta och tillsammans med projektets övriga parter kommer testbädden erbjuda en unik möjlighet och bidra till nytänkande, innovation och affärsutveckling kopplat till 5G.
– Faktum är att de största tillverkarna inom till exempel fordonsbranschen, inklusive komponenttillverkare och däcktillverkare, är beroende av den teknikutveckling som bland annat Luleå Tekniska Universitet driver för att vidareutveckla sina produkter. Biltestverksamheten är en fortsatt stor och viktig näring för Norrbotten och främst för våra inlandskommuner. Här ser vi en ökad efterfrågan bland annat på de aviserade flygen i vinter till Arvidsjaur, som är ett nav i biltestsammanhang, berättar Linda Nilsson.

Norrbotten – en del i en global infrastruktur
– Infrastrukturen är också oerhört viktig för våra företag och för utvecklingen i vår region, fortsätter Linda. Där testbädden för 5G är en och byggandet av Norrbotniabanan är ett annat exempel på hur oerhört viktig infrastrukturen är för vår region och våra företag.
– Vi arbetar också, tillsammans med andra aktörer, med framtida transportlösningar där alla transportslag måste komplettera varandra, allt för att våra företag ska kunna konkurrera på en global marknad och förutsättningarna måste vara likartade över hela landet.

Kort om Norrbottens Handelskammare
Norrbottens Handelskammare har cirka 300 medlemsföretag, är helt fristående och grundades 1904 och därmed näst äldst i Sverige. Uppdraget är att företräda medlemmars intresse oavsett bransch och storlek för att främja ökad tillväxt för näringslivet i regionen. Man driver ett aktivt och synligt påverkansarbete för att främja medlemmarnas intressen inom infrastruktur, internationell handel och kompetens. Det finns 11 handelskamrar i Sverige och 12.000 handelskamrar i världen.