Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Starka Betongelement utvecklar hållbara stadsmiljöer

Lund står inför en gigantisk omvandling i samband med att forskningsanläggningar av globalt intresse byggs i staden. Utvecklingen av ESS och MAX IV för med sig en större utvecklingspotential än något man tidigare sett i hela regionen, och det skapar i sin tur nya möjligheter för såväl byggherrar och entreprenadbolag som konsultfirmor och andra samhällsbyggare. Starka Betongelement är med och driver utvecklingen av den hållbara stadsmiljön.

Utvecklingen i Lund sträcker sig långt utanför staden och inkluderar även grannkommuner som drar nytta av att två stora forskningsanläggningar byggs i närområdet.
– Lund med omnejd kommer att få betydligt fler invånare inom de kommande åren, och i takt med att anläggningarna fylls kommer även fler företag att söka sig till den teknik- och kunskapsintensiva miljön. Det kommer följaktligen att byggas mycket nya bostäder och verksamhetslokaler och vi tar vara på möjligheterna nu, säger Starka Betongelements vd Peter Weidemanis.

Goda materialegenskaper avgör
Starka Betongelement medverkar just nu i flera av Lunds största byggnationer och har redan levererat betongelement till MAX IV. Här har man dessutom valt infärgad vit betong till fasaden. Det underhållsfria materialet är speciellt lämpligt för en verksamhet som MAX IV, som strävar efter att skapa hållbarhet genom att synliggöra ny teknik.
Att göra det osynliga synligt har blivit lite av en devis för MAX IV och den känns relevant även för betong eftersom det är ett näst intill underhållsfritt och ytterst slitstarkt material som dessutom har inbyggda egenskaper som termisk tröghet, bra isoleringsförmåga och brandsäkerhet. Till synes osynliga egenskaper, men likväl där och nog så viktiga när man väljer betong som konstruktionsmaterial.
Starka har även levererat fabriksbetong och betongelement till Park Inns tio våningar höga hotell intill E22:ans nya avfart vid World Trade Center i Lund. De goda egenskaperna hos betong, bland annat energieffektivitet och isoleringsförmåga, var avgörande för valet av material även här. Dessutom prioriterades en kort byggtid vilket man kan garantera med betongelement som levereras färdiga till byggplatsen.

Allt fler upptäcker betongelement
Intresset för betongelement har ökat märkbart under de senaste fem åren. De stora fördelarna med betong som konstruktionsmaterial utgörs dels av materialets egenskaper och dels av byggprocessen där prefabricerade element snabbt monteras på plats. Betongfasader är beständiga över tid och eftersom de är näst intill underhållsfria uppnås en kostnadseffektivitet som håller år efter år. Att slippa måla om och putsa sparar mycket resurser och det blir allt fler beställare medvetna om, understryker Peter Weidemanis.
– Betongelement blir vanligare i allt från bostäder till industrilokaler. Det är en kraftig utveckling som tagit fart under de senaste åren och som nu för en hel del nya möjligheter med sig för oss. Vi har exempelvis byggt villor i betongelement strax utanför Lund tillsammans med Peab, och det planeras nu inför en andra etapp. Vi har även byggt en skola och gymnastiksal för kommunen.
Peter Weidemanis ser mycket positivt på framtiden i regionen och är övertygad om att intresset för betongelement kommer att fortsätta öka. Kommuner som exempel väljer ofta betongelement eftersom det är kostnadseffektivt och beständigt över tid. Starka Betongelement kommer att utöka sitt kontaktnät över hela Sverige och tror på en stark tillväxt över hela landet men med ett speciellt gott öga till Skåneregionen.