Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Starka team och rehabiliteringsinriktade arbetssätt ger hopp

Leg. sjuksköterska Marie Drott är vd på Alere Toxicology i Täby, ett diagnostikföretag som på ett säkert och effektivt sätt detekterar substansmissbruk. Verksamheten har samtidigt ett mycket rehabiliteringsinriktat arbetssätt med grundprincipen att varje konstaterande av missbruk ska utgöra ett första steg på vägen tillbaka till ett sunt och värdigt liv.

För att driva ett företag som Alere Toxicology krävs en grundläggande människosyn där man värdesätter liv och förstår de underliggande orsakerna bakom substansmissbruk. Därför är många av de anställda på Alere Toxicology sjukvårdsutbildade, ofta med lång erfarenhet från vårdapparaten.
Marie Drott har många års praktisk erfarenhet från den svenska sjukvården och förstår samtidigt fysiologin bakom missbruksproblem. Det är mycket användbara kunskaper för uppdraget att vidareutveckla Alere Toxicology, som idag är en av de största aktörerna på marknaden inom missbruksdiagnostik.
– Att jag har praktisk erfarenhet från sjukvården är en bra grund för mitt nuvarande uppdrag, men det är inte det enda som har en inverkan på mitt ledarskap. Jag drivs av att leda, motivera och organisera. Jag fokuserar på och bygga funktionella team där vi drar åt samma håll för att utveckla verksamheten, säger Marie Drott.

En väg tillbaka
Som vd på Alere Toxicology vill Marie Drott sprida kunskap om vad som kan orsaka missbruk, vad det innebär för individen och omgivningen, samt inte minst att ett drogtest faktiskt kan utgöra hopp. Det kan vara ett konstaterande som leder till rätt rehabilitering och på sikt kan det resultera i ett bättre liv för alla berörda parter.
– Våra produkter ska vara en del av en rehabiliteringsprocess där syftet är att komma tillbaka till en bra utgångspunkt i livet. Här har vi i en ny kampanj valt att dra en liknelse med det lilla barnet och den potential som man föds med och som man borde ta tillvara, förklarar Marie Drott.
Alere Toxicology gör även investeringar för att öka kunskapen kring missbruksproblematiken.
– Riskbruk och missbruk förekommer på många ställen i samhället, på alla nivåer. Även på arbetsplatser kan det finnas missbruksproblem, ofta väl gömda, men som likväl måste behandlas, påpekar Marie Drott.

Uppnår framgång tillsammans
Alere Toxicology är med sitt heltäckande produkt- och tjänsteutbud kring missbruksanalyser en viktig samarbetspartner för alla som behöver utföra drogtester. Med kunder inom allt ifrån kommuner, landsting, kriminalvård och laboratorier fortsätter Alere Toxicology att utveckla morgondagens verktyg för säker missbruksanalysering.
– Vi har byggt upp en stark grund i Sverige och verksamheten utvecklas även i övriga Skandinavien. För att driva utvecklingen och företaget framåt måste vi som arbetar här ha samma mål och sträva efter samma saker. Det kräver i sin tur en kultur som stödjer och motiverar för samverkan, förklarar Marie Drott.
Inom Alere Toxicology drivs ett fortlöpande förbättringsarbete för att bygga upp verksamheten där målet är att vara det självklara valet för kunden gällande missbruksanalyser.