Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Starkare installationsbolag efter flera förvärv

Elinstallationer omger oss dygnet runt och ska alltid fungera. Inom industrin är det specifikt viktigt att minimera stillestånd och det råder i princip noll tolerans när det gäller driftsstopp relaterade till elfel. Hela samhället bygger på en infrastruktur för el som är driftsäker, pålitlig och väl utbyggd.

Elektrobyrån Hjo, K & Väst El och Ströms El är tre företag inom koncernen Hjo Installation Invest, som etablerades i januari i år. De tre dotterbolagen har förvärvats under året och samtliga har långa anor i branschen, mycket specialistkompetens och betydande marknadsandelar inom sina respektive områden. Koncernen har en tydlig plan att växa både organiskt och genom ytterligare förvärv.

Bred kunskapsbank
Förvärven har nu integrerats i en gemensam organisation som sysselsätter totalt ett 100-tal personer. Hjo Installation Invests har en kompetent ägargrupp som består av representanter med bakgrund som ledande personer inom el, bygg, försäljning och ekonomi såväl nationellt som internationellt.
– Den breda kunskapsbanken bidrar till att bygga en stark företagsgrupp som kan ta mycket större projekt än vad företagen kunde var för sig. Vi strävar efter att vara en resurs för våra kunder, och då måste vi också vara den bästa arbetsgivaren, säger Christoffer Olbrich, som är vd för både moderbolaget och för Elektrobyrån Hjo AB.
– Vi utvecklar, konstruerar och installerar det kunden behöver. Vi tar gärna ett helhetsansvar där kunderna vänder sig till oss med en önskad funktion som vi tar ansvar för att lösa, från idé till färdig installation.

Bra arbetsgivare
Montörer, elektriker och installatörer är yrkesgrupper som är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Genom att vara en attraktiv och utvecklande arbetsgivare hoppas man på Elektrobyrån likväl som på övriga bolag i koncernen att vara ett naturligt val för nya förmågor.
– Det finns ingen snabb eller enkel lösning, men för att trygga det långsiktiga kompetensbehovet så måste alla i branschen engagera sig. Det vi gör är att verkligen satsa på att vara en lyhörd arbetsgivare, med en platt organisation och synliga ledare. Det finns även möjlighet att utvecklas i sin roll inom koncernen och arbetet bygger mycket på frihet under ansvar, förklarar Christoffer Olbrich.
Hela bolaget har utvecklats i samband med förvärven och det har bland annat investerats i en ny bilpark i Euro6-klassen. Ny utrustning har köpts in och miljöarbetet är i full gång. Investeringarna är tydliga bevis på att man vill satsa på branschen samt i regionen mellan sjöarna och havet.