Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Starkare teknikintresse bland unga viktigt för Kronoberg

Sveriges största Handelskammare, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, är de sydsvenska företagens samlade röst. En av Handelskammarens främsta uppgifter är att
underlätta för företagande i hela södra Sverige. Det är ett gigantiskt arbete som i sin tur
bygger på en förstärkning av infrastrukturen för företagande, inklusive etablering av
nya arenor för samverkan, samt inte minst olika kompetensutvecklande insatser.

Arbetet inom Sydsvenska Industri- och Handelskammaren bedrivs på flera nivåer. Dels övergripande och dels med specifika mål för varje region.
I Kronoberg kretsar mycket kring infrastruktur och kompetensutveckling eftersom regionen präglas av ett starkt industriarv men samtidigt genomgår en stor strukturförändring där allt mer blir kunskapsrelaterat. Kunskapsnivån höjs även inom industrin, som i stor utsträckning förlitar sig på ingenjörskompetens för att utveckla sina processer.

Teknikintresse måste grundas tidigt
I en entreprenörsregion som Kronoberg, där det dessutom finns en stark koncentration av
teknikorienterade företag, är insatser som kan stärka intresset både för företagande och teknik
viktigt.
– Intresset för teknik och entreprenörskap måste grundas redan på grundskolenivå. Det är en
viktig del av det långsiktiga arbetet för att trygga en god tillgång på kompetent arbetskraft i
regionen, säger Ulrika Fransson, regionchef Kronobergs län, Sydsvenska Industri- och
Handelskammaren.
Ulrika berättar att Handelskammaren stöttar flera skolprojekt, såsom Sveriges största mattetävling i lag Pythagoras Quest, Språkolympiaden och Trampolinen, där man i årskurs sju till nio introducerar företagskontakter för ett ökat utbyte mellan industri och skola.
– Det hjälper ungdomarna att få en bättre bild av vilka yrkesroller som finns och hur industrin fungerar. Att höja statusen på teknikeryrket ibland unga är viktigt. Det hjälper ju inte att vi har bra utbildning tillgänglig om våra ungdomar inte söker sig dit. För att komma runt det måste skolan, näringslivet och övriga samhället driva ett utvecklingsarbete där barn och unga får möta tekniken mycket tidigare, påminner Ulrika.

Teknikens hus – en bättre framtid för teknik
I Växjö har de stora teknikföretagen svarat genom att bilda intresseföreningen GoTech, som ska bidra till att stärka teknikintresset genom att visa vilka möjligheter som finns inom
branschen. Genom ett samarbete mellan Handelskammaren och Gotech finns det nu dessutom planer på att bygga ett ”Teknikens hus”, aktiva aktörer i projektet är Växjö kommun, gymnasieförvaltningen och Linnéuniversitetet.
– Tanken är att olika aktörer ska använda Teknikens hus i utbildningssyfte. Samtidigt kommer det finnas möjligheter för företag att visa sina innovationer i en ny arena för samverkan. Huset
ska fyllas med spännande upplevelser där man får möta den senaste tekniken, berättar Ulrika
Fransson. Teknikens hus ska stå för en del av regionens kompetensutveckling i framtiden.

Utbildning är viktigt
Linnéuniversitetet spelar en central roll för regionens kompetensutveckling, men det är också viktigt att andra utbildningsanordnare får synas och bidra till mångfalden av utbildningar som kan stärka Kronoberg. Här ingår både gymnasieskolan och yrkeshögskolan som exempel.