Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Starkare varumärke för Skövde

Skövde verkar ha allt – här finns stambanan med goda kommunikationer till Stockholm och Göteborg, bra utbildningsmöjligheter, ett expansivt näringsliv präglat av samverkan och ett rikt kultur- och fritidsliv präglad av stort engagemang. Ja, att Skövde redan idag har mycket att erbjuda råder det ingen tvekan om, men framtoningen har hittills varit blygsam. Något som man nu vill ändra på. Med en starkt tillväxtorienterad vision är ambitionerna för framtiden höga, och att bli bättre på att kommunicera att Skövde levererar är en av kommunens viktigaste frågor för framtiden.

Trots att två av världens ledande motortillverkare sedan länge finns i staden och trots att Skövderegionen är känd som en av Sveriges ledande regioner när det gäller industrikompetens så tog det lång tid innan Skövde tog ton. Men något har hänt. Kraft, mod och glädje har myntats som ledord för en gemensam vision i Skövderegionen för 2025, och nu börjar man märka resultat.

– Skövde har hittills haft ett blygsamt varumärke men vi börjar se en förändring nu, bekräftar kommundirektören Tomas Fellbrandt. Vi har mycket att vara stolta över och det finns ett stort engagemang och en drivkraft i staden.

Skövde har en stabil tillväxt och det går framåt inom flera branscher. En av världens främsta spelutvecklingsarenor, Sweden Game Arena, har etablerats i Skövde tack vare samverkan mellan stadens högskola, näringslivet och det offentliga. Bara Stockholm, Göteborg och Malmö har mer omfattande verksamhet inom spelutveckling – och då ska man beakta att Skövde är en betydligt mindre stad. Högskolan bidrar med kompetens inom olika områden och Gothia Science Park, teknik och forskningsparken med IT-profil, hjälper nya och befintliga företag och branscher att utvecklas.

– Högskolan och Gothia Science Park är viktiga för att skapa förutsättningar för utveckling inom flera områden. Utöver IT och spelutveckling finns framstående teknikorienterad kompetens vilket är viktigt för att försörja näringslivet, fortsätter Tomas Fellbrandt.
Bland andra starka näringar finns också handel. Skövde har ett starkt handelsindex både för centrum- och externhandel, och båda ökar. Kommunen arbetar för att främja handeln ytterligare, bland annat genom att satsa på ännu bättre kommunikationer.

Tänker stort
Även inom kultur och fritid händer det mycket i Skövde. Som direkt granne till centralstationen ligger Sveriges första kulturhus och i skrivande stund pågår arbete med att färdigställa Kulturfabriken, som ska bli en samlingsplats där ungas kreativitet tas tillvara. Här finns möjligheter till idrottsutövande på alla nivåer och med både herr- och damlag i elitserien i handboll är det en stor del av Skövde varumärke. Upplevelsebadet Arena Skövde, som för övrigt fått utmärkelsens Sveriges bästa äventyrsbad fem år i rad, håller på att genomgå omfattande underhållningsarbeten för att bibehålla en hög kvalitet för gästerna. För den som vill bada utomhus är badsjön i Boulognerskogen, som ligger i princip mitt i centrum, ett populärt alternativ.
Kort sagt; i Skövde finns det mycket att göra och det goda livet är alltid nära.

– Vår vision är tillväxtorienterad på alla plan. Vi vill att Skövde ska växa och jobbar intensivt med planering av nya bostadsområden. Ska vi kunna försörja företagen med kompetens måste Skövde vara en attraktiv plats att bo och verka på. Vi möter framtiden nu, och vi tänker stort, avslutar Tomas Fellbrandt.