Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Starkt entreprenörskap kan locka fler till Gnosjö

I stort sett alla som bor och verkar i Sverige kommer dagligen i kontakt med produkter som innehåller komponenter som tillverkats i Gnosjö. Faktum är att människor över hela världen förlitar sig på kvalitet och funktion som levereras av Gnosjöbaserade företag. Industrin har alltid varit och är fortfarande ryggraden i kommunens näringsliv.

I Gnosjö är man van vid att uppfinna nya lösningar och hitta sin egen väg. Det finns ingen annan kommun som kan visa ett lika starkt industriellt entreprenörskap som Gnosjö. Samma målmedvetenhet kännetecknar kommunens arbete för att stärka näringslivet i olika frågor.
– För att komma ännu närmare näringslivet har vi etablerat ett näringslivsråd, där vi tillsammans med företagen diskuterar aktuella frågor. Vi är från kommunens sida väldigt intresserade av att få veta vad företagen behöver för att bli ännu mer framgångsrika, säger näringslivsutvecklare Ingalill Ebbesson.
Näringslivsrådet träffas fyra gånger per år och består av representanter från företag, kommun och Arbetsförmedlingen.

Vill komma närmare företagen
Trots sin litenhet är Gnosjö en av Sveriges största exportörer av industriella produkter och komponenter som används världen över. Inte undra på att Gnosjöandan är ett välkänt begrepp för att illustrera strävsamhet, pålitlighet och starkt entreprenörskap.
– Vi har över 300 företag här i Gnosjö och är som många redan känner till mycket framstående inom tillverkande industri. Våra underleverantörer samarbetar med de största aktörerna inom fordons- och transportbranschen bland annat, och vi har många stora företag etablerade här som levererar till världsmarknaden, bekräftar kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark.
Även om många företag är väletablerade vill kommunen komma ännu närmare i den dagliga verksamheten och se vad som behövs för att möjliggöra ytterligare tillväxt. Ett exempel är den regionala satsningen på en digital fastighetsportal från Business Gnosjöregion som ger en bra överblick över lediga lokaler i regionen.

Kan locka fler till Gnosjö
I Gnosjö vill man samtidigt tänka i nya banor för att differentiera näringslivet. De största möjligheterna finns inom besöksnäringen. Gnosjö har en rad olika upplevelser inom räckhåll och det borde gå att utveckla nya verksamheter ur detta.
– High Chaparral, Isaberg och Store Mosse är bara några exempel på vad som finns att upptäcka och uppleva i Gnosjöregionen. Dessutom finns här ett stort antal naturområden att upptäcka med vandringsstråk och möjligheter till ett rikt friluftsliv. Vi har fantastiska möjligheter att utveckla värden som lockar ännu mer besökare till vår region, konstaterar kommundirektör Anna Engström.
Förhoppningen är naturligtvis att besökare också ska välja att stanna kvar och bosätta sig i Gnosjö. Bostadsfrågan är ofta upp till diskussion och är en viktig fråga för attraktiviteten som engagerar både företagen och kommunen.
Näringslivsrådet, fastighetsportalen och medflyttarservice är satsningar som ska göra Gnosjö än mer attraktivt. Samtidigt pågår flera stora investeringar för att utveckla nya bostadsområden, nya skolor och lokaler. Gnosjö har helt klart saker på gång.