Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Starkt nyföretagande i Vellinge

Näringslivsfrågor och företagande har hög prioritet i Vellinge kommun. Det märks inte minst på det sunda näringslivsklimatet. Kommunen ska skapa möjligheter för ytterligare tillväxt bland de lokala företagen, och det görs bland annat genom varumärkesarbete, nätverkande och utmärkelser såsom Årets företagare.

Det viktigaste arbetet framöver kretsar sannolikt kring bemötande och kommunikation. Hur väl kommunen svarar på förfrågningar, samt hur snabbt man kan handlägga frågor och tillhandahålla byggklar mark har allt att göra med möjliggörande för fortsatt tillväxt. Dessutom har kommunen ett stort ansvar när det gäller bostadsfrågor och kompetensförsörjning.
– Företagarna ska känna att kommunen är en samarbetspartner att räkna med, konstaterar Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande i Vellinge. Vi ska möta befintliga företag och bistå i frågor som rör deras utveckling, och samtidigt fungera som stöd för nya företag som vill etableras i vår kommun. Alla kommuner säger nog att de vill samma sak, men här har vi lyft frågorna till toppen med en tydlig tillväxtambition.
Den befintliga turist- och näringslivsstrategin har fallit väl ut med många konkreta åtgärder. Nu påbörjas arbetet med att ta fram en ny som ska gälla från 2020 och fram till 2025.

Framstående nyföretagarkommun
Vellinge kommun anordnar näringslivsfrukost, gör företagsbesök, bygger evenemang för företagande och nätverkande och för en aktiv dialog med centrum- och företagarföreningar. Dessutom är man ständigt på jakt efter att skapa nya plattformar för samarbete och kunskapsutbyte. Kommunen utvecklar även sitt tjänsteutbud med fokus på digitalisering.
Det märks att ansträngningarna bär frukt. Vellinge är en av Sveriges främsta nyföretagarkommuner. Enligt en ny mätning som Bolagsverket och NyföretagarCentrum Sverige genomfört, Nyföretagarbarometern, hamnar Vellinge på sjunde plats bland landets samtliga kommuner. Mätningen utförs på antalet nya företag i förhållande till antalet invånare i kommunen. Det startade 316 nya företag under 2018, och Vellinge har drygt 36.000 invånare.

Drar nytta av mångfald
Årets företagare utsågs i mars, och i år blev det Bo Niklasson som driver läkemedelsföretaget Chemotechnique Diagnostics i Vellinge. Företaget har haft en god tillväxt sedan starten 1981.
– Det finns en stor bredd i företagen i kommunen och de har en viktig del i kommunens utveckling. Årets val passar väl in på kriterierna för priset till Årets företagare. Jag tror inte att alla känner till att vi i Vellinge har ett världsledande företag som tar fram och producerar produkter för att testa kontaktallergier, säger Carina Wutzler.
En klar styrka för Vellinge är att näringslivet har många starka nischer.
– Vi är inte begränsade till en industri utan kan dra nytta av mångfald bland våra företag. Vi jobbar även mycket med att förenkla kontakten mellan företagare och kommun. Vår stora utmaning nu är att ta fram mer byggbar mark, berättar näringslivsutvecklare Christer Ekdahl.
På temat mångfald kan även nämnas kommunens integrationsprojekt som påbörjats under 2018. För att öka integrationen har flertalet etableringscoacher anställts av kommunen. De jobbar nära de lokala företagen och matchar kompetens bland nyanlända till företagens behov. Många nyanlända har tack vare etableringscoacherna redan fått anställning inom bristområden som restaurang, hemtjänst och skola.