Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Stationsstaden blir nytt landmärke för Blekinge

I Karlshamn tacklas bostadsbristen med hjälp av stora investeringar i kustnära men samtidigt centrala boenden. En helt ny stadsdel står under utveckling i ett av Karlshamns största bostadsprojekt på många år. Stationsstaden kommer med största sannolikhet att bli ett nytt landmärke för kommunen och Blekinge.

Stationsstaden kommer att omfatta ett stort antal centrala bostäder i olika upplåtelseformer. Bostäderna ska varvas med verksamhetslokaler för att skapa en levande blandstad som känns trygg och nära. Med goda pendlingsmöjligheter knyts den nya stadsdelen in i en större arbetsmarknadsregion.
– För den som söker ett centralt boende mitt i skärgården är detta ett guldläge, säger projektledaren Anders Siversson, som för närvarande också är tillförordnad avdelningschef för Tillväxt och utveckling i Karlshamns kommun.
Först ut blir ett punkthus på upp till åtta våningar som förhoppningsvis kan vara inflyttningsklart redan inom ett par år.

500 nya bostäder
Eftersom Stationsstaden är ett långsiktigt stadsutvecklingsprojekt planeras de nya bostäderna i etapper. Uppskattningsvis handlar det om upp till 500 nya bostäder mitt i centrala Karlshamn. Projektet är därmed inte bara ett av kommunens största på väldigt länge – utan även ett av länets mest betydande stadsutvecklingsprojekt.
– Karlshamn har en fin tradition som handelsstad vid havet och en tydlig identitet som sommarstad. Trenden visar att allt fler söker bosätta sig i kommunen året runt, och då måste vi ha en god strategi för mark- och bostadsförsörjning som möjliggör utveckling, fortsätter Anders Siversson, som själv upptäckt fördelarna med Karlshamn efter att ha varit verksam inom andra kommuner i södra Sverige.

Positivt tecken i tiden
Stationsstaden är en del av kommunens vision och strategi för framtiden. Kommunen sammanfattar kreativa tankar kring den långsiktiga mark- och bostadsförsörjningen, folkhälsa, utbildning och miljöfrågor i sin nya strategi som i skrivande stund fortfarande utvecklas.
– En stor del av bostadsfrågan kan lösas genom att satsa på förtätning. Stationsstaden är ett bra exempel på det. Dessutom finns det andra områden i kommunen som vi med fördel kan utveckla ännu mer framöver, inflikar Anders Siversson. Det omfattar såväl centrala Karlshamn som andra tätorter i kommunen. Det finns även planer på att utveckla landsbygden med nybyggen.
Karlshamn anammar trenden att bygga städer inifrån och agerar enligt visionen om en tät, tillgänglig och trygg blandstad. Med Stationsstaden visar kommunen att man menar allvar och det är ett mycket positivt tecken i tiden.