Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Steelnova sprider svensk kvalitet internationellt

Som en stolt företrädare av möbelriket i Vaggeryd levererar Steelnova över 100 000 sits- och bordsunderreden per år. Företaget har snabbt etablerat en stark ställning inom såväl svensk som internationell möbelindustri och förlitar sig på effektiva processer, gedigen kunskap och marknadens modernaste maskinpark. Samarbeten med bl.a. danska möbeltillverkare har öppnat nya tillväxtmöjligheter under de senaste åren.

Danska designers och möbeltillverkare har börjat lyfta blicken norrut. Precis som Småland har Danmark en lång möbeltradition och den tar Steelnova vara på genom att erbjuda riktigt bra produkter. Från idéskiss till färdigpackade produkter mot slutkund – Steelnova är med hela vägen och bidrar med oumbärlig kunskap som lyfter kundernas erbjudande till en ny nivå.

Intresset för svensk tillverkning ökar
Tidigare har den skandinaviska möbelindustrin fokuserat mycket på tillverkning i Polen, Baltikum och Kina. Steelnova bidrar till att Sverige kan bli ett konkurrenskraftigt alternativ där kvalitet och leveranssäkerhet är starkt framträdande egenskaper.
– Under de senaste åren har vi lyckats bygga upp gynnsamma samarbeten med ett antal skandinaviska möbeltillverkare. Det bidrar till att vi kan utveckla vår tillverkningsprocess och skapa ett bredare erbjudande, berättar Jörgen Åberg, marknadschef på Steelnova.
För Steelnovas del kretsar mycket kring en stor flexibilitet i vad som kan tillverkas av stål med tillgång till ny teknik.
– Vi sköter inte bara tillverkningen av kundens produkter. Vi kan även bistå i ett tidigare skede – redan under utvecklingsarbetet kan vi stå till tjänst med vår kompetens inom avancerad produktutveckling. Genom att vi även kvalitetskontrollerar alla steg i processen tillför vi kvalitet genom hela kedjan. Vi kan till och med ordna med packning och leverans mot slutkund, informerar Jörgen.

Bred maskinpark med utrymme för tillväxt
Steelnovas maskinpark är en av Sveriges mest omfattande och moderna för tillämpning inom möbelbranschen. Med Adige LT Fiber för rörlaserskärning kan man skära i stål, aluminium, mässing, rostfritt och koppar. Maskinen hanterar både runda och rektangulära rör, även större dimensioner (max 150 mm) och rörlängder på upp till åtta meter. Fördelen med att hantera långa rör är att svinnet minskar eftersom materialet används mer effektivt.
– Då maskinerna idag går i tvåskift finns det utrymme att ta in fler legojobb då kapaciteten medger att vi skulle kunna gå upp på treskift. Vi ser att efterfrågan ökar och har börjat rusta för det nu, säger Jörgen Åberg.
Steelnova har även ett antal rörbockningsmaskiner med svetssömsökning och hålsökning. Lasern rationaliserar processen då man kan göra kapning och håltagning i ett. Den stora vinsten ligger i att ett processled kapas eftersom hålsökningsfunktionen gör att hålen från rörlasern passas in rätt vid bockningen. I maskinparken finns även ett antal robotsvetsar, men ibland förekommer även manuell svetsning.

Tänkbar utveckling inom nya nischer
Steelnova räknar med fortsatt expansion baserat på en stark orderingång från såväl svenska som utländska kunder, där danska möbeltillverkare nu står för ett växande antal uppdrag. Eftersom Steelnova kan hjälpa kunderna att översätta sina idéer till verklighet och dessutom ständigt utvecklar smartare sätt att tillverka produkterna på så ser framtiden tämligen ljus ut.
– Vi kan tänka oss att bredda vår verksamhet mot andra branscher. Vi är dock proffs på just möbelindustri, därför tänker vi oss en utveckling inom närliggande branscher med samma krav på kvalitet och finish som den moderna möbelindustrin, säger Jörgen Åberg avslutningsvis.