Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Stena Line är en miljökämpe att räkna med

Stena Line har redan fått ett nytt och bättre färjeläge i samband med pågående utveckling i Trelleborgs hamn. Det nya läget ger en bättre tillgänglighet, något som var efterlängtat med tanke på de ökningar som präglar gods- och passagerartrafiken under de senaste åren. Samtidigt storsatsar Stena Line på teknik som möjliggör ett minskat miljöavtryck.

Världens största kombifärjor, det vill säga fartyg avsedda för godstransporter med hela tågset samt bil- och passagerartrafik, seglar i Stena Lines regi mellan Trelleborg och de två tyska hamnstäderna Rostock respektive Sassnitz. Båda är linjer som på ett mycket effektivt sätt knyter ihop Sverige och övriga Norden med kontinenten.
– Vi har konventionell järnväg på alla tre fartyg som seglar från Trelleborgs hamn. Det ger ett mycket flexibelt erbjudande där i princip alla typer av gods som kan lastas på tåg och i kombitåg kan transporteras av våra fartyg, via Trelleborg och de tyska hamnarna. Vi är det enda alternativet för detta idag, säger Mathias Sjölin, Port Manager i Trelleborg.

Samarbetar i tillväxt
Eftersom det i Europa finns en uttalad ambition om att flytta över mer gods på räls är Stena Lines erbjudande viktigt för såväl marknad som miljö.
Den största tillväxten sker emellertid på rullande fordonstransporter och här är efterfrågan så stor att Stena Line samarbetar med TT Line, som också opererar från Trelleborgs hamn. Tack vare samarbetet får man en ökad frekvens och fartygens kapacitet nyttjas fullt ut i alla riktningar.
Stor tillväxt sker också på passagerasidan. Att ta med sig bilen ut i Europa blir allt mer populärt bland semesterfirarna. Trelleborg erbjuder den kortaste överfarten till kontinenten.

Tydliga miljömål
Stena Line har alltid varit en av föregångarna i Europa – kanske till och med i världen – när det gäller gröna investeringar. Stena Line var bland annat en av de första att investera i teknik för landström, som möjliggör ett bättre bränslealternativ under kajvistelsen. I Trelleborg tankar Stena Line dessutom 100 procent förnybar el. Stena Line var också en av de första att satsa på så kallade scrubbers.
– Vi undersöker ständigt möjligheterna med nya bränsletyper för att få en ännu lägre miljöpåverkan. Som exempel ingår världens första metanoldrivna fartyg i Stena Lines flotta på linjen Göteborg – Kiel. Vi kommer även att uppgradera ett fartyg för batteridrift. LNG-drift är också intressant för framtiden, säger Mathias Sjölin.
Faktum är att Stena Line har genomfört över 300 energibesparingsprojekt på olika nivåer. Ytterligare ett slag för miljön slås då Stena Line slopar alla konventionella plastpåsar ombord. Istället används påsar i biomaterial som är helt nedbrytbara. Med tanke på att det är väldigt många påsar som används per år i alla tre fartygen blir det en enorm miljöinsats. Detsamma gäller engångsmuggarna som numera också är i biomaterial. Arbete pågår även för att minska antalet påsar som används – redan idag har det pressats med 15 procent.

Bättre tillgänglighet
Stena Line gör många förbättringsåtgärder i miljöns tecken, men även för att förbättra tillgänglighet och kundupplevelse. Sedan en tid tillbaka pågår utveckling av Stena Lines incheckningsområde i Trelleborgs hamn.
– Det nya området ska tas i drift i juni och kommer att underlätta för passagerare och lastbilstrafik, lovar Mathias Sjölin.
Utvecklingen går hand i hand med den ökning på transporter som Stena Line sett under de senaste åren.