Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Stena Line satsar på destinationsutveckling i det moderna Polen

Polen är en av de största nationerna i det nya Europa som kantas av stark ekonomisk tillväxt och en kraftigt expanderande industri. Polen är också ett kontrasternas land där öst har smält ihop med väst och det traditionella möter det moderna. Det faktum att det bor 38 miljoner människor i Polen gör landet till en mycket intressant marknad för aktörer som Stena Line, som vill marknadsföra Sverige som ett attraktivt resmål för en stor och växande målgrupp.

Kraven från kunderna blir allt högre och förändras allt snabbare. Stena Lines sätt att möta dessa krav är att hela tiden utveckla nya typer av produkter och tjänster, både på frakt- och passagerarsidan. Stena Lines affärsidé är att sälja och producera säkra och effektiva sjötransporter så att passagerare når sina destinationer och har en upplevelse som överträffar deras förväntningar. Tjänsteutbudet omfattar också erbjudanden för att transportföretag ska kunna frakta gods till sina destinationer på ett kostnadseffektivt sätt.

Tillväxt tryggas med destinationsutveckling
Stena Lines linje Karlskrona – Gdynia präglas av en mycket stark tillväxt under de senaste åren. Våren 2011 sattes de två systerfartygen Stena Vision och Stena Spirit in på rutten, två av Nordens största och modernaste färjor med 1700 bäddar, spa, restauranger och förstklassig shopping. Men tillväxten har också varit möjlig tack vare Stena Lines fokus på destinationsutveckling.
– Vi ser en stark utveckling där allt fler väljer att resa från Polen till Sverige. Kryssningen i sig är en upplevelse, men vi har också identifierat en trend som tyder på att våra resenärer söker spännande upplevelser på andra sidan sjön. Därför måste vi marknadsföra Karlskrona och Blekinge som en attraktiv destination. Destinationsutveckling har blivit en av våra nya huvuduppgifter, berättar Tony Michaelsen, linjechef Karlskrona – Gdynia.

Aktiv marknadsföring av det moderna Polen
Michaelsen berättar att tillväxten på den polska marknaden är hela 12 procent mot i fjol, den svenska marknaden har samtidigt vuxit med ca fem procent. Omkring 70 procent av resenärerna på linjen är från Polen, vilket inte är speciellt överraskande med tanke på att det bor så många fler människor i Gdynia-regionen än i Blekinge. Det finns dock en annan faktor som spelar en stor roll – och det är vår traditionella bild av Polen, ett arv som vi fått med oss och som ger en bild som inte stämmer med verkligheten.
– Det moderna Polen har oerhört mycket att erbjuda, regionen Gdynia – Gdańsk – Sopot bjuder på allt från storstadsliv till spa och golf. I norra Polen finns milslånga sandstränder, stranden i Sopot har nyligen utnämnts till Europas främsta – före gamla favoriter i Spanien, Grekland och Italien. Vi arbetar för att korrigera den traditionella bilden av Polen som många fortfarande har, att Polen överträffar alla förväntningar är ingen överdrift, säger Tony Michaelsen med eftertryck.

Rikt kulturliv dominerar
Samtidigt som Polen bjuder på strandliv i världsklass och prisvärd shopping så finns det rika kulturlivet med i periferin. Det kantar alla upplevelser med sin levande historia.
– Vi arbetar nu med att paketera kompletta reseupplevelser med fokus på norra Polen och regionen Gdynia – Gdańsk – Sopot. Här finns oerhört duktiga svensktalande guider som kan både sin egen och vår historia bra. Resenärerna har med andra ord mycket att hämta även i form av historisk lärdom och nya perspektiv på den moderna tillvaron.
Tony Michaelsen understryker att Stena Line nu lägger mer kraft på att marknadsföra resor för målgrupper där destinationen, inte resan, är målet. Samtidigt fortsätter man naturligtvis att utveckla kryssningsupplevelsen, under hösten kommer flera olika teman att hållas ombord vilket också kommuniceras på hemsidan.

Intermodala fraktlösningar från hösten 2013
Linjen Karlskrona – Gdynia har utvecklats även på fraktsidan. Under de senaste tio åren handlar det om en tillväxt på ca 14 procent, jämfört med passagerarsidan som ligger på ca nio procent.
– Liksom många andra aktörer satsar vi på gröna lösningar. Idag pratas det mycket om intermodala transporter för mer hållbara logistiklösningar. Detta är ett område som vi också bearbetar. Regionen satsar miljardbelopp på att bygga räls ända in i hamnen, vår roll blir då att flytta gods från vägarna till järnvägen, förklarar Tony Michaelsen.
Det innebär en strategiutveckling där Stena Line måste se över personal och utrustning för att ta hand om godset som anländer till hamnen på trailers. Redan till hösten kommer den nya järnvägen, komplett med intermodal terminal, att vara på plats.