Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Stena Line ser stora affärsmöjligheter med nytt färjeläge

Stena Line spår fortsatt gynnsamma förhållanden för färjetrafiken mellan Halland och Jylland. Till årsskiftet 2019/2020 planerar Stena Line vara startklara för den nya trafiken mellan Halmstad och Grenå. Som Europas största färjerederi ser man till att växla upp ett par knop för att även vara ett av världens grönaste rederier.

Linjen mellan Varberg och Grenå är väletablerad och har varit lönsam under alla år, men Stena Line ser minst lika stora möjligheter med Halmstad. Beslutet att flytta färjetrafiken från Varberg till Halmstad grundas på den omvandling som sker i hamnområdet i Varberg, där Stena Line erbjöds nya ytor men valde att satsa på Halmstad istället.
– Valet stod mellan att bygga en helt ny hamn i ett nytt läge i Varberg, eller att flytta till ett förberett färjeläge i Halmstad. Vägt mot de ekonomiska och miljömässiga kostnaderna för att bygga en ny hamn så valde vi att satsa på Halmstad, där vi även ser en stor affärsmässig potential på sikt, förklarar Tony Michaelsen, som ansvarar för Stena Lines trafik mellan Danmark och Sverige.

Stora affärsmöjligheter från Halmstad
Det nya läget i Halmstad kan enligt Tony Michaelsen medföra något av en revolution på fraktsidan. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 har godstransporter mellan Sverige och Danmark samt mellan Norge och Danmark till stor del omdirigerats och koncentrerats kring den södra korridoren via Malmö.
– Den fasta förbindelsen över bron har en marknadsandel på nära 75 procent, och resterande går över havet. Men samtidigt står det klart att färjetrafiken är avgörande för att man i hela Skandinavien och till och med norra Europa ska kunna uppnå framtida miljömål. Med etableringen i Halmstad kommer vi ännu närmare den södra korridoren där kunderna finns.
Uppskattningsvis går ungefär 30.000 fraktenheter per år via den fasta förbindelsen mellan Jylland och Småland. Stena Line har för avsikt att vinna över denna trafik genom att erbjuda en snabb och effektiv förbindelse mellan Halmstad och Grenå, där lastbilarna har möjlighet att återvända samma dag med ny last tillbaka till Danmark. Detta är inte möjligt att göra via landsvägen, med EU:s regler kring vilotid i åtanke.
– Detta är en stor affärsmöjlighet för oss, helt klart, fortsätter Michaelsen. Vi har starka argument för att på sikt kunna ta en del av den befintliga lastbilstrafiken mellan Danmark och Sverige vilket inte bara ger oss enorma tillväxtmöjligheter inom Stena Line – det är ett avgörande steg för att vi i Sverige och norra Europa ska kunna minska miljöavtrycket inom transportsektorn.

Alla miljöinsatser är värdefulla
Stena Line har som många redan vet alltid varit en av föregångarna i Europa – kanske till och med i världen – när det gäller gröna investeringar. Stena Line var en av de första att investera i teknik för landström, som möjliggör ett bättre bränslealternativ under kajvistelsen. Stena Line var också en av de första att satsa på reningsteknik ombord med så kallade scrubbers.
Stena Line har fler äss på hand, bland annat med världens första metanoldrivna fartyg på linjen mellan Göteborg – Kiel. Det planeras även för uppgradering av befintliga fartyg för batteridrift. LNG-drift är också intressant för framtiden.
– Vi tar oss an miljöfrågorna i stor och liten skala. Alla insatser för miljön är värda att göra. Faktum är att Stena Line har genomfört över 300 energibesparingsprojekt på olika nivåer. Då räknas allt från att slopa plastpåsar ombord till att konvertera hela fartyg för mer miljövänlig och effektiv drift, säger Tony Michaelsen.

Växlar även upp kundupplevelsen
Stena Line gör många förbättringsåtgärder i miljöns tecken, och satsar även på att förbättra tillgänglighet och kundupplevelse. Det nya färjelägen i Halmstad kommer att ge ännu större utvecklingsmöjligheter med en ökad tillgänglighet som toppas av ett nytänkande kring incheckning.
– För ett växande Ropax-rederi som Stena Line är kundupplevelsen central. Istället för att bygga en helt ny anläggning i hamnen för de gående passagerarna kommer Resecentrum i centrala Halmstad att bli incheckningsplatsen precis som det är för kollektivtrafiken med buss och järnväg. Där finns redan all erforderlig service för resande. Vi kan alltså erbjuda våra gående passagerare en sammanbindning av färje- järnväg- och busstrafik redan från dag ett på den nya linjen, konstaterar Tony Michaelsen som avslutning.