Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Stena Line stärker positionen genom breddning av verksamheten

Stena Line skärper servicenivån ytterligare. Med en storskalig satsning på att bredda fraktverksamheten siktar man på en ännu starkare position i framtidens fraktmarknad.

Det nya konceptet Broadening Business, att utvidga tjänsteutbud, service och marknader utgör Stena Lines framtidsvision inom fraktverksamheten. I Broadening Business ryms alla nysatsningar som kommer att ha en inverkan på Stena Lines framtida position som leverantör av hållbara frakttjänster via det stora linjenätet. Det handlar om allt från att satsa på intermodala lösningar till att företag kan ha Stena Line som en fullständig logistikpartner som tar hand om alla varuflöden.

– Marknaden förändras mycket snabbt, och vi kan därför aldrig luta oss tillbaka och slappna av. Vi måste ständigt utveckla tjänsteutbudet efter våra kunders behov och sträva efter ökad effektivitet. Vi ser bland annat en ökande efterfrågan på intermodala lösningar och att koppla ihop våra linjer med intermodala lösningar lägger vi ner mycket kraft på. Först ut var Kiel-Verona tåget under hösten 2012 och i år Poznan till Rotterdam, säger Jacob Koch-Nielsen, fraktchef Stena Line Freight.

Miljöfrågor prioriteras högt
Att vara lyhörd inför kundernas krav omfattar i allra högsta grad även att vara lyhörd inför lösningar som främjar miljömässig hållbarhet. Som svar på de annalkande svaveldirektiven testar Stena Line alternativ bränsledrift på Stena Scanrail, som försetts med hjälpmotorer som ska drivas på metanol.
– Metanol är en av flera lösningar som vi ser på i dagsläget och efter pilotprojektet med Stena Scanrail är målet att även testa tekniken på andra större fartyg, säger Jacob Koch-Nielsen.

Tillväxt i öst
Jacob Koch-Nielsen ansvarar för marknaden i de nordiska länderna, Tyskland och ner till Italien samt österut mot Rumänien och stora delar av Östeuropa. Den starkaste tillväxten sker i öst där Stena Line Freight satsar på att ta marknadsandelar. Marknaderna i väst är betydligt mera mogna. För drygt ett år sedan etablerade Stena Line även agentverksamhet i Serbien, Rumänien, Ungern och Bulgarien. Under sommaren förstärktes linjen Karlskrona-Gdynia med ytterligare ett fartyg med markant förhöjd kapacitet som följd. Det är en jättespännande utveckling och vi är glada för hur marknaden tagit emot det tredje fartyget på linjen, upplyser Jacob Koch-Nielsen.

Hållbarhet ur flera perspektiv
Stena Lines investeringar kan ses som ett banbrytande steg in i en ny tid, där de olika transportslagen samordnas för att skapa bästa tänkbara lösning för kunden. Hållbarheten sträcker sig över flera perspektiv, där miljömässig hållbarhet förenas med ekonomiska faktorer.
– För kunderna måste våra tjänster i första hand vara transportlogistiskt konkurrenskraftiga för att även vara långsiktigt hållbara. Samtidigt som man sätter stort värde på miljöaspekten, givetvis. I konceptet Broadening Business förenas alla sidor av hållbarhet, poängterar Jacob Koch-Nielsen som avslutning.