Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Stena Recycling bidrar till miljönytta

Målsättningen för Stena Recycling är att återvinna material på klokaste sätt för att bidra till miljönytta och en stark ekonomi för kunderna.
– Vår styrka är att vi kan erbjuda kunderna en helhetslösning. Det räcker med att ringa ett telefonnummer så åtar vi oss allt. Dessutom är vi mycket prisvärda, säger Lars-Erik Johansson, filialchef på Stena Recycling i Gävle.

Sten Allan Olsson var bara 23 år gammal när han började handla med järn- och metallskrot, lump och rågummi från ett litet kontor i Göteborg. I november 1939 bildade han handelsbolaget Sten A Olsson Metallprodukter. Där andra såg skräp såg han en affärsmöjlighet och det starka entreprenörskapet är än idag utmärkande för företaget – som fortfarande ägs av familjen Olsson.
Stena Recycling AB bildades 2007 då fyra återvinningsbolag fusionerades.
– Stena har alltid varit starkt inom återvinning, men när bolagen slogs samman fick vi all kompetens i ett och samma företag och blev ännu bättre. De olika avdelningarna var konkurrenter tidigare, men nu är vi samarbetspartners, berättar Lars-Erik Johansson.

Stora volymer
Stena Recycling i Gävle samlar in tidningar, plast och kartong åt STI i Gävleborg. På pappers- och plastsidan handlar det om ganska stora volymer, cirka 35.000 ton om året. Man tar också emot järn och metall från allmänheten och företag.
Stena Recycling samlar in från alla delar av samhället och vet hur råmaterial utvinns, bearbetas, används och till slut återanvänds, återvinns eller, om det är nödvändigt, oskadliggörs eller deponeras. Det är maximering av resurserna som är företagets kärnverksamhet.

Etablering i Gävle hamn
Stena Recycling håller nu på att etablera sig i Gävle hamn.
– Vi ska flytta metall- och återvinningsmottagningen till Upplandsgatan 21, där vi kommer att köpa in metall och skrot. Vi ska utveckla verksamheten genom att återvinna mer material och vi ska framför allt vara mer offensiva mot byggsektorn, berättar Lars-Erik Johansson.
Stena Recycling ligger i topp i Sverige när det gäller återvinning. Forskning och utveckling sker i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, vilket gör att företaget har en mycket hög kompetens inom avfallshantering.
Lars-Erik Johansson vill gärna ge en eloge till Gävleborna för att de är duktiga på att sortera tidningar.
– Det är mycket hög kvalitet på materialet vi får in från Gästrikland och Gävle, säger han.
Stena Recycling har cirka 1500 medarbetare och närmare 100 anläggningar från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.
I Gävle sysselsätter företaget 17 anställda.