Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Stena Recycling i Malmö erbjuder kompletta helhetslösningar

Stena Recycling är en av Sveriges ledande aktörer när det gäller återvinning och filialen i Malmö är en av landets största.
– Vi har en komplett verksamhet och tar hand om alla typer av återvinningsmaterial, som exempelvis järn, metall, papper och plast. Vi har också en stor anläggning för att ta hand om farligt avfall, berättar Johan Borglin, filialchef på Stena Recycling i Malmö.

Stena Recycling förfogar över närmare 100 anläggningar, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Inom Stena Recycling arbetar drygt 1000 personer som tillsammans driver utvecklingen mot ett både ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Anläggningen i Malmö sysselsätter cirka 60 anställda.
Förr eller senare blir de flesta saker skräp och kastas. Oavsett om avfallet uppstår ur konsumtion eller i produktion så finns Stena Recycling där och tar tillvara råvarorna. Företaget samlar in material från alla delar av samhället och som förvaltare av råvaror strävar man efter att återvinna så mycket som möjligt och undvika att lägga avfall på deponi. Det som inte kan materialåtervinnas kan man oftast energiåtervinna.
Stena Recycling i Malmö vänder sig främst mot industrin och kunderna finns i Malmö, Lund och hela Söderslätt.

Tänker innovativt
– Viljan att återvinna är positiv och vi känner att industrin nu söker mer professionella partners för att ta hand om deras restproduktion. Det finns både mer eller mindre seriösa aktörer. Kunderna vill inte hamna i tidningen för att de har en aktör som tar hand om deras material på ett osunt sätt, säger Johan Borglin.
Marie Levenstad, som är säljare på företaget, tillägger:
– Vår styrka är att vi tänker innovativt. När vi tar över ett uppdrag hos en kund byter vi inte bara en container mot en annan. Vi hjälper till att se om kundernas material kan återvinnas på något sätt för att öka värdet för dem. De flesta kunder har idag bra sortering, men vi hittar fortfarande material där vi kan vända deponi eller förbränning till materialåtervinning och kostnad till intäkt för kunden. Vi är flexibla och det sparar kunderna pengar på.

En noggrann process
Att sortera återvinningsmaterial är en komplicerad process som kräver noggrannhet in i det längsta. Det krävs framförallt god materialkunskap, bland annat för att skilja på olika fraktioner såsom exempelvis olika metallegeringar.
Kompetensnivån är hög inom Stena Recycling, man hanterar även mycket farligt avfall där goda kunskaper är en förutsättning för att även kunna garantera en hög säkerhet.
– När det gäller farligt avfall så är vi den största aktören i Sverige och världsbäst i Malmö, säger Johan Borglin och Marie Levenstad. När det gäller det området vill kunderna definitivt ha en seriös aktör så att de vet att materialet hanteras på rätt sätt.
På anläggningen i Malmö hanteras drygt 100.000 ton om året och totalt hanterar Stena Recycling i Sverige årligen 2,5 miljoner ton återvinningsmaterial. Företaget är en del av Stenasfären och ingår i Stena Metallkoncernen, som bedriver verksamhet på mer än 250 platser i 14 länder.