Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Stena Recyclings flaggskeppsanläggning vidareutvecklas

Stena Recycling i Hallstahammar är en av få anläggningar i Sverige som kan hantera tungskrot. Företaget har nyligen investerat i en ny sax för 40 miljoner kronor och det markerar en stark framtidstro för såväl anläggningen i Hallstahammar som för återvinningsbranschen i stort.

Idag utgör återvinningsbranschen en av våra viktigaste näringar. Klimathotet går inte att ignorera och de flesta är idag medvetna om att det är vår ohållbara konsumtion som till stor del ligger bakom klimatförändringarna. Stena Recycling verkar med andra ord inom en av våra viktigaste framtidsbranscher och leder dessutom ett utvecklingsarbete gällande en allt högre återvinningsgrad.

Nav för återvinning av järn
Hallstahammar är ett av Stena Recyclings nav för återvinning av järn. Den nya saxen som levererats till anläggningen i Hallstahammar är en gigantisk anordning med cirka 1250 tons klippkraft som klipper ner skrymmande skrot till mindre och mer hanterbara bitar. Det handlar i första hand om rent järnskrot som därefter återvinns till nytt högvärdigt material. Ofta säljs det tillbaka till de leverantörer som skickat materialet till återvinning.
– Allt skrot som kommer till vår anläggning går inte att klippa och därför har vi tillgång till annan teknik för att hantera det. Med hjälp av gasskärning kan vi demontera och sortera komplext och förorenat skrot. Vi har ett stort fokus på järn- och metallåtervinning men hanterar även andra materialtyper här i Hallstahammar, upplyser filialchefen Magnus Jakobsson.
Även mycket skrymmande skrot kan hanteras av den nya saxanläggningen som dessutom är försedd med kranar på var sin sida och transportband för att vrida materialet i alla vinklar.

Vill vara del av kundernas utvecklingsprocesser
Med järnvägsspår ända in i anläggningen kan Stena Recycling även ta emot material på ett mer hållbart sätt. Allt material kan inte skickas på räls, men ju mer som kan flyttas över från landsvägen desto större är naturligtvis miljövinsten på sikt.
– Detta anses vara lite av en flaggskeppsanläggning och det markeras även genom den stora investeringen i den nya saxen. Vi vill inte bara hämta containrar med skrot, utan även vara aktivt delaktiga i kundernas utvecklingsprocesser. Vi kan med vår kompetens bidra till att utveckla mer effektiva system för hantering av material i kundernas anläggningar till exempel, berättar Magnus Jakobsson.
Stena Recycling strävar efter att vara en utvecklingspartner för den regionala industrin i och omkring Hallstahammar – Västeråsområdet. Att hjälpa kunderna uppfylla sina miljömål och samtidigt uppnå ökad lönsamhet har hög prioritet och framledes kommer nya kundnära tjänster att utvecklas från anläggningen i Hallstahammar.