Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Stenfastigheter växer i takt med Varberg

Varbergs Stenfastigheter AB satsar på Varberg och Falkenberg genom att bygga, äga och förvalta bostäder samt lokaler i området. Ambitionen är att fortsätta växa. – Vi vill vara en naturlig part i Varberg, dit privatpersoner och företagare vänder sig när de söker bostad eller lokal, säger vd Anders Gidefjord.

Varbergs Stenfastigheter bildades 1995 av bröderna Anders och Björn Gidefjord. År 2017 delades företaget upp mellan bröderna och Stenporten Fastigheter AB bildades innehållande merparten av Stenfastigheters tidigare fastigheter i Göteborgsområdet. Bolagen samförvaltas och har ett fastighetsbestånd som uppgår till cirka hundra tusen kvadratmeter med bland annat 1 100 lägenheter. Tidigare var verksamheten huvudsakligen inriktad på enbart bostadsfastigheter, nu är det utökat med affärs-, kontors- och industrilokaler. Varberg med den positiva befolkningstillväxten kommunen har, expanderar åt både norr, söder och öster, där det hela tiden är en ökande efterfrågan av bostäder och lokaler. – Just nu uppför vi tillsammans med Magnus Andersson och Turessons Bygg 25 st bostadsrättslägenheter centralt i hörnet av Engelbrektsgatan och Sveagatan i Varberg, med planerad inflyttning i augusti 2020 berättar Anders Gidefjord.

Långsiktighet och god kvalitet
För att vara attraktiv för hyresgästerna satsas det genomgående på god kvalitet och hög servicenivå. Detta kvalitetssäkras genom att fastigheterna sköts av egen lokal personal. Med det i grunden, så strävas det efter långsiktiga och nära kundrelationer. Genom att göra en samordnad enkätundersökning vartannat år, framkommer vad hyresgästerna anser och önskar. Det blir sedan ett stöd i förvaltningen och dess utveckling. Att bevara gammal byggnadskultur ingår i intresset med satsning på god kvalitet. – Det ligger stor omsorg bakom materialval och planlösning vid nybyggnation och renovering, berättar Anders Gidefjord. Vilket i sin tur har medfört att företaget belönats med diplom för god byggnadsminnesvård av Hallands Museiförening. År 2008 förärades företaget med det prestigefulla Rödfärgspriset (en arkitekttävling där moden arkitektur möter slamfärg) för bostadsområdet Nysäter i Mölnlycke. År 2015 blev området Hönekulla Höjd i Mölnlycke nominerade till World Architecture Festival Awards, ett av 14 nominerade bidrag i kategorin ”Housing”. Varbergs Stenfastigheter prövar även gärna nya koncept när det gäller bostädernas upplåtelseformer. I vissa områden testas det att blanda både bostads och hyresrätter med det senaste: äganderätter. Blandningen av olika upplåtelseformer har socialt blivit väldigt lyckad. Företaget tar nu steget in i 2020 med satsning på framtida bostäder och lokaler till både privatpersoner och företagare i Varberg. Flera av projekten planeras i samarbete med Magnus Andersson och Turessons Bygg för att bygga ca 170 lägenheter i södra och centrala Varberg. Bostäderna blir med blandade upplåtelseformer, även om hyresrätter är den vanligaste varianten.

-Vi arbetar fortsatt framåt för att vara en stabil och kvalitetsmedveten hyresvärd, med ett långsiktigt ägande och att våra hyresgäster känner trygghet och skapar långa relationer med oss avslutar Anders Gidefjord