Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Stenungsundsbaserade kemiföretag vill förändra världen

Kemiföretagen i Stenungsund bildar tillsammans ett kluster av konkurrenskraftiga verksamheter med fokus på att tillverka mer hållbara kemiprodukter. Visionen tar sikte på 2030 och går under det gemensamma arbetsnamnet ”Hållbar kemi 2030”.

Det är fem kemiföretag som står bakom Hållbar kemi 2030 och visionen för kemiföretagen i Stenungsund under de kommande tio åren. Det är Perstorp, Nouryon, Borealis, Inovyn och Adesso Bioproducts som tillsammans driver utvecklingen av så kallade gröna kemikalier och hållbara kemiprodukter baserade på förnybara och återvunna råvaror.

Affärer för tillväxt
Kemiföretagen i Stenungsund tillverkar redan idag produkter som på olika sätt bidrar till ett hållbart samhälle. Några exempel på tillämpningar är vattenrör som inte rostar, elkablar som håller i decennier och miljövänliga bränslen. Utvecklingen pågår hela tiden, och det finns en ständig strävan efter att använda smarta material, mindre energi och mer gröna alternativ.
Det industriella samarbetet mellan de fem aktörerna har dessutom redan resulterat i ett effektivt material- och resursutnyttjande, där det ena företagets restprodukt blir det andra företagets råvara.
– Vi ser en ökad efterfrågan på hållbara produkter som tillverkas med förnybara/återvunna råvaror och energi. Det är med denna utveckling vi vill växa genom att samarbeta med kunder, leverantörer, myndigheter, politiker och organisationer.  Då skapas affärer som leder till hållbar tillväxt, jobb och bidrar till vår gemensamma välfärd, säger Anders Fröberg, vd för Borealis Sverige AB.

Ständig utveckling
Det har varit en oerhört spännande resa för kemiföretagen i Stenungsund, som har sin början i 60-talets etablering till dagens globala industri med ökade krav på mer effektiv produktion och fler hållbara produkter.
Kemiföretagen i Stenungsund har utvecklats till Sveriges största kemiindustri. Kommande utmaningar delar företagen i klustret med alla andra företag som har ett hållbarhetsarbete värt namnet – nämligen att minska den globala växthuseffekten och bidra till att vi tillsammans kan utveckla ett hållbart samhälle.
– Ambitionen är att Sverige och Stenungsund ska bli ett ledande kluster för tillverkning och global export av hållbara kemikalier. Våra företag ska vara världsledande inom utveckling av hållbara produkter, effektiv produktion och förnybara bränslen. Vi har en bra utgångspunkt men vi behöver göra mer för att skapa en cirkulär ekonomi, minska våra koldioxidutsläpp och ställa om vår industri, säger Anders Fröberg.