Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Stiftelsen Anebybostäder bygger nytt i tätorten

Aneby har en fortsatt positiv inflyttning och därav kan man snabbt räkna ut att den lilla småländska kommunen erbjuder mervärden som lockar. Barnfamiljer bosätter sig gärna i Aneby och det vittnar om att kommunen upplevs som trygg – en bra plats för barn att leva och utvecklas på. Det vill Stiftelsen Anebybostäder också ta vara på i sin fortsatta utveckling.

Stiftelsen Anebybostäder står inför nya möjligheter – och utmaningar när fler söker sig till kommunen. Som allmännyttigt bostadsbolag har Stiftelsen Anebybostäder ansvar för att tillhandahålla attraktiva bostäder för en bred målgrupp. En viktig del är att aktivt bidra till flyttkedjor och då krävs ofta nyproduktion för att få igång det.
På Stiftelsen Anebybostäder har man redan ett antal projekt på gång för att tillgodose behovet varav ett färdigställs redan till sommaren.
– Det blir i första etappen ett tillskott på 16 nya lägenheter vid Svartån i Aneby tätort, informerar Jens Larsson, som är nytillträdd vd för Stiftelsen Anebybostäder sedan oktober 2017.
Nästa etapp är påbörjad parallellt och omfattar lika många lägenheter till i samma område, med beräknad inflyttning innan sommaren 2019. För en mindre kommun som Aneby är det ett stort tillskott.

Fler söker sig till Aneby
Stiftelsen Anebybostäder vill rusta för framtiden och satsar på bred front. Utöver nybygget har företaget nyligen förvärvat en nybyggd fastighet med 16 lägenheter varav samtliga är uthyrda. Om liknande möjligheter skulle dyka upp så finns ett fortsatt intresse, intygar Jens Larsson.
– Vi ser att fler söker sig till Aneby, och om man tittar på det aktiva föreningslivet i kommunen så ser man snabbt att det är en plats där människor bryr sig. Det finns väldigt många föreningar och många är ideellt engagerade, det ger en indikation över hur Aneby är uppbyggt och hur man kommer satsa vidare. Det känns som en trygg och livskraftig plats att bo på.
Jens Larsson nämner även att det finns ett antal större arbetsgivare som står för många arbetstillfällen. Samtidigt finns det ett ovanligt stort antal entreprenörer i Aneby. När företagen behöver rekrytera måste det också finnas en stabil bostadsmarknad.
– För att dra vårt strå till stacken måste vi bygga i snabbare takt än tidigare, konstaterar Jens. Vi måste samtidigt försöka hålla nere byggpriserna för att hyrorna inte ska stegra.

Behöver bygga mer
Framtiden ser ljus ut för Aneby som inflyttningskommun – om man kan trygga bostadsbeståndet.
– För att skapa långsiktigt hållbara värden måste byggtakten vara i balans med vad som är ekonomiskt genomförbart, även om vi i Aneby behöver bygga mer. Vi bygger för att äga och förvalta långsiktigt, och det är tydligt i nuvarande projekt, säger Jens Larsson.
För ett bostadsbolag med knappt 500 lägenheter är den stundande utvecklingen en relativt stor satsning, och för en kommun som Aneby, med knappt 7000 invånare, är tillskottet betydande.