Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Stockholm byggs med material och kunskap från Strömsund

Att bygga flerfamiljshus och industrilokaler är en lång process. Med prefabricerade betongelement kan den effektiviseras, inte minst då monteringstiden blir betydligt kortare. Dessutom tillverkas allt under tak, till skillnad från då man platsgjuter i väder och vind. Det är bara ett par av många fördelar med att samarbeta med SCF Betongelement.

Att färdigställa projekt snabbare och till lägre totalkostnad för kunden är alltid huvudfokus för SCF Betongelement. Det är också därför företaget tar ett helhetsansvar från konstruktion till montering. Kunden kan alltid lita på att det är kvalitet, precision och leveranssäkerhet som gäller när man har med SCF Betongelement att göra. Det är vd:n Peter Filén också mycket stolt över att kunna lyfta fram.
– Våra kunder uppskattar det vi gör och det märks tydligt genom att vi får allt fler och allt mer omfattande projekt. Vi kommer därför att behöva nyanställa i närtid för att hålla jämna steg med dagens efterfrågan, säger Peter.

Stockholms högsta bostadshus
Från fabriken i Strömsund levereras betongelement över hela Sverige, gärna via järnvägen så långt det är möjligt vilket ger en extra miljöförmån. Att arbeta med höga byggnader i prefabricerad betong är något som SCF Betongelement är vana vid efter flera framgångsrika projekt bland annat i Stockholm och Mälardalen.
– Vi har levererat terrazzoslipade fasadväggar samt bjälklag och innerväggar för JM:s byggnation av Kista torn, som är Stockholms högsta bostadsbyggnad hittills. Norra Tornen är ett liknande projekt med en utmanande konstruktion. Det kommer att bli en mycket attraktiv bostadsbyggnad när allt är färdigställt, säger Peter Filén.

SCF Betongelement kan leverera
Att bygga högt i betong är en mycket fördelaktig lösning. Inte minst med tanke på kortade byggprocesser. Prefabricerat ger också mindre byggfuktsproblem och möjligheten att uppföra mer konstruktionsmässigt avancerade fastigheter, vilket både Kista torn och Norra Tornen är utmärkta exempel på.
– Vi kan lösa tekniskt avancerade frågeställningar och optimera byggprocessen. Vi har under företagets 50-åriga historia byggt upp en lång erfarenhet av att samarbeta med andra aktörer och vi drivs av att jaga ständiga förbättringar. Kort sagt – SCF Betongelement kan leverera, avslutar Peter Filén med.