Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Stockholm Norvik Hamn – ett nytt logistiknav utvecklas i Mälardalsregionen

Det talas ofta om att det finns en näst intill oändlig lastkapacitet över havet – men då måste man också kunna ta emot och lasta olika typer av fartyg i hamnarna. Sex mil söder om Stockholms city utvecklar Stockholms Hamnar ett nytt logistiknav som effektivt ska knyta ihop sjö-, räls- och lastbilstransporter.

Stockholms Hamnar bygger nu Sveriges nya storhamn för rullande gods och containrar, Stockholm Norvik Hamn, som kommer att ta emot de största fartygen som trafikerar Östersjön. I anslutning till hamnen byggs även en järnväg som ansluter till Nynäsbanan och NCC planerar en logistik- och företagspark granne med hamnen.

Efterlängtad utveckling
Det blir ett logistikläge på första parkett för import av rullande gods, med en mer effektiv inkörsport via Stockholm Norvik Hamn.
– Detta är en mycket efterlängtad utveckling, konstaterar Johan Wallén, marknadschef Stockholms Hamnar. Mälardalsregionen växer snabbt och behöver en mer effektiv och större varuförsörjning. Med Stockholm Norvik Hamn kan vi möta det behovet.
Projektledaren Magnus Sjöberg håller med, och tillägger:
– Godsvolymerna har ökat kraftigt i Stockholmsområdet på bara några år. Regionen är utan tvekan den mest snabbväxande i Sverige. För att klara fortsatt tillväxt så måste vi möta upp med en utökad hamninfrastruktur, framförallt på containersidan.
Högkonjunkturen fortsätter och i regionen handlar det om stora befolkningsökningar och därmed också ett ökat behov av varor. Rederierna i sin tur svarar med att bygga större fartyg för att få med allt som ska fraktas, vilket är bra för både ekonomin och miljön.
– Med Stockholm Norvik Hamn kan vi möta de behov som moderna fartyg har gällande djup, kajlängd, insegling och terminalyta, informerar Magnus Sjöberg.

Mer gods ska ta sjövägen
Idag kommer stora mängder av de varor som konsumeras i Sverige via sjötransporter. Uppskattningsvis rör det sig om nio av tio produkter, om man ska göra en enkel bedömning. Med den vetskapen kan man förstå hur viktig hamninfrastrukturen faktiskt är.
– Självklart är det bättre att så mycket gods som möjligt kan ta närmaste vägen över havet till konsumtionsmarknaden. Därför vill vi ta in mer gods i våra egna hamnar istället för att det ska ta en omväg via en annan hamn och därefter nå oss med lastbil, förklarar Johan Wallén.
– Vi öppnar containerhamnen till våren 2020, säger Magnus Sjöberg. Därför är det full fart nu, med ett tydligt fokus på miljö och arbetsmiljö genom hela bygget. Det känns extra bra att många av oss som arbetar här idag har erfarenhet från liknande projekt, bland annat från Värtahamnen samt Kapellskär.
Stockholm Norvik Hamn kommer att vara Sveriges modernaste hamn, fullt utrustad med system för hantering av svartvatten, landanslutningar, avfallshantering, vattenrening och andra kritiska funktioner som säkerställer en hållbar infrastruktur.