Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Stockholm-Oslo på under tre timmar blir ett lyft näringsliv och arbetsmarknad

Jag har haft förmånen att vara landshövding i Örebro län i nästan två år. Någon kanske tror att det är en skön reträttpost, som att få några lugna år efter åtta års hektiskt statsrådsliv … Glöm det! Det här länet är glödhett.

Det är naturligtvis en överdrift att säga att Örebro skulle vara jordens mittpunkt. Men det är onekligen mycket som snurrar kring den axel som går genom vårt län, låt mig ta några exempel:
– Örebro universitet är förmodligen Sveriges snabbast växande lärosäte. Har gått från några tusen studenter till mer än 15.000 på femton år!
– Örebro kommun är under de senaste tio åren Sveriges femte snabbast växande kommun mätt i invånarantal.
– Förra året ökade alla länets tolv kommuner sin befolkning –
– Örebro kommun bygger flest nya bostäder i förhållande till sitt invånarantal i hela Sverige!
– Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt ligger mitt i länet
– Investeringar på järnvägen har minskat restider för människor och gods
– Allt fler investerar i verksamheter i länet där logistik är en viktig faktor
– Tanken att minska restiden på järnväg mellan Stockholm-Oslo till under tre timmar har börjat slå rot.

Örebro läns största tillgång är dess geografiska och befolkningsmässiga position i Skandinavien. När nu infrastrukturen och transportmöjligheterna blir allt bättre så har detta värde ökats ytterligare och gjort länet till en mycket dynamisk del av Sverige.
Den största kommunen, Örebro, har ökat med närmare 18.000 invånare de senaste tio åren. Bara Stockholm-Uppsala, Göteborg och Malmö har ökat mer i Sverige. Eftersom kommunen har tagit fram en egen mycket framgångsrik modell för att få fart på bostadsbyggandet så kommer ökningstakten att accelerera. Bedömare tror att Örebro inom kort kommer att passera Västerås och bli Sveriges sjätte största kommun.
Men redan nu är länet en av de största arbetsmarknadsregionerna. Restiderna förkortas och kommun- och länsgränser är inget hinder för arbetspendling eller studier. Men för att länet ska behålla sin position som värdefullt nav krävs också fortsatta förbättringar av infrastrukturen. Visst är det okej att en gång i timmen kunna ta sig med tåg från Stockholm och till Örebro på under två timmar.

Men framtidens arbetsmarknad kräver snabbare ryck. Därför börjar intresset för snabbare förbindelser mellan Stockholm och Oslo bli allt hetare. AB Stockholm-Oslo 2.55 som ägs av Örebro och Karlstads kommuner, Region Örebro län och Region Värmland driver framgångsrikt frågan.
Att få ner restiden till under tre timmar mellan Europas två snabbast växande huvudstäder är en vinst för hela Sverige. Norge är vårt största exportland och en bättre tågförbindelse kan skapa en tillväxtregion som blir intressant även i ett europeiskt perspektiv. Stockholm-Västerås-Örebro-Värmland-Oslo är i runda tal 5,5 miljoner människor. En järnväg som knyter samman huvudstäderna gör det möjligt även för länen kring järnvägen att avlasta den överhettade bostadsmarknaden i Stockholm och samtidigt ge kraft till landsbygdsområden. Tar vi dessutom in klimatnyttan med att kunna ta tåg i stället för bil eller flyg så är det inget annat än vinna-vinna, inser vi.

Redan i dag är Örebro ett intressant investeringsobjekt för Norge. Det har bl. a. visat sig i att sportvarujätten XXL lagt sitt Sverigelager i Örebro, Dressman har sin svenska bas här ,Møller-bil startade sin Sverigesatsning i Örebro och norska Moelven köpte Valåsens sågverk i Karlskoga.

Värdet av Örebro län kan säkert mätas i siffror och kronor på många sätt och investerare kommer att finna att det blir ett plus.
Men värdet kan också upplevas på andra sätt. Som t ex att ni kan bo här i en röd liten stuga på landet och vakna till fågelkvitter och sjöutsikt, men ändå ha en kort och behaglig restid till jobbet eller kundmötet. Om ni nu inte vill bo i en av de många nybyggda och hyperbekväma lägenheterna i Örebros innerstad och hinna till Svenska kammarorkesterns premiär när första ringningen klingar i stadens vackra konserthus.
Örebro län är en värdefull del av Sverige. Både att bo och investera i.