Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Stor efterfrågan på ÖrnalpUnozons produkter

På Sjögatan 7 i Örnsköldsvik tillverkar ÖrnalpUnozon värmeväxlare och nischprodukter i titan och rostfritt stål för industrianläggningar. Den starka efterfrågan har gett företaget en stor orderstock för 2016.

ÖrnalpUnozon är en ledande tillverkare av utrustning till industrin. Företaget Konstruerar och tillverkar tryckkärl och tubvärmeväxlare, tankar och processutrustning i rostfritt stål och titan för olika applikationer.
– Vi riktar in oss mot kunder med mycket höga krav på noggrannhet och extrema renhets- och säkerhetskrav, såsom offshore-industrin, kärnkraftverk och pappers- och massaindustrin. Att vi jobbar med stora konstruktioner i titan gör oss närmast unika. Vi klarar att producera titantorn på upp till 40 meter i längd och en diameter på fem meter, berättar vd och ägare Leif Lundgren, som köpte ÖrnalpUnozon i januari 2015 av det Stockholmsbaserade investmentbolaget Vinnovo. De hade 2007 köpt Örnalp och Unozon och slagit ihop dem till ett bolag.
Leif Lundgren anställdes som produktionschef 2009 och gick in som vd efter bara ett par veckor. Han hade en dröm om att ÖrnalpUnozon skulle bli Örnsköldsviksägt igen. En dröm som gick i uppfyllelse för drygt ett år sedan. Tidigare var företaget utspritt på tre olika platser, men i dag är allt samlat under ett och samma tak på Sjögatan 7 i Örnsköldsvik.
– Jag tror på företaget även om inte de förra ägarna gjorde det. 2015 hade vi en mycket god efterfrågan på våra produkter, vilket genererat en stor orderstock för 2016. Inte minst svensk skogsindustri går på högvarv på grund av bl.a. det låga oljepriset och ett högt dollarpris. Många investeringar görs just nu inom skogs- och pappersindustrierna, kommenterar han.

Omsättning på MSEK 95
Valmet, tidigare Metso Paper, och Akzo hör till företagets största kunder. Omsättningen (i gruppen Viflow) ligger på cirka MSEK 95 och man har 54 anställda, varav cirka en tredjedel är tjänstemän. Leif Lundgren är noga med att det ska vara samma villkor för tjänstemän och kollektivanslutna. De flesta har jobbat länge i företaget och medarbetarnas kompetens och yrkesskicklighet är företagets främsta tillgång.
Till de större av ÖrnalpUnozons projekt på senare tid hör ombyggnation av Södra Cell Värö, som under 2014-2016 byggs ut för fyra miljarder SEK. Där ska örnalpUnozon leverera två stycken titantorn med tillhörande anpassningar till befintlig anläggning. Även inom kärnkraftindustrin sker en del underhållsinvesteringar.
– Vi har till exempel tillverkat en värmeväxlare till Ringhals och är involverade i ett ombyggnationsprojekt i Oskarshamn där vi levererar två stycken 13 meter långa och tio ton tunga tubpaket.

Även om ÖrnalpUnozon, precis som andra tillverkningsföretag, känner pressen från Asien är Leif Lundgren inte bekymrad över prisläget i Sverige.
– Prisnivåerna i Kina stiger snabbt och spetstillverkning är på väg tillbaka till Europa. Vi har kapacitet på säljsidan för att hitta kontrakt som är lönsamma för oss, avslutar han.