Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Stor erfarenhet av entreprenad inom industri och sjöfart

MIMAB Skepps & Industriservice AB i Göteborg utför olika uppdrag inom Industri & Transport och arbetar med allt från enstaka maskinflytt till flytt av hela industrianläggningar och produktionslinor.
Företaget startades 2002 av bröderna Michael och Mathias Bergman.

– Vi hade jobbat i branschen tidigare och ville göra något tillsammans. Idag jobbar vi mycket mot rederier och industrier och har kunder över hela Europa, säger Michael Bergman.
MIMAB har en stor samlad kompetens och erfarenhet av entreprenad inom industri och sjöfart.
De tre verksamhetsområdena är:
• Industri & Transport
• Ytbehandling
• Godshantering & Lastsäkring
MIMAB erbjuder även försäljning av produkter för säkra transporter och lastsäkring.
Bland tjänster som erbjuds finns förstudie, uppmärkning, demontage, packning, lastsäkring, skeppning till slutkund och återmontering.
Samtliga i personalen har gått igenom företagets omfattande manual för godshantering och lastsäkring för att kunderna ska få högsta kvalitet.
Maskinparken består av bodbilar, kranbilar, krokbilar och truckar på 3 – 45 ton. De står i beredskap dygnet runt för transporter och lyft med eller utan förare. MIMAB´s lastbilar rullar vanligtvis runt i Göteborg med uppdrag att lyfta och flytta material och utrustning.

Godshantering och lastsäkring
MIMAB är strategiskt placerat i Göteborgs hamn och kan effektivt hjälpa till med tjänster inom godshantering och lastsäkring. Företaget arbetar både ombord på fartyg och terminal.
Tjänster som erbjuds:
• omlastning av tunggods på sjöflak med leveranser till hamnen för vidare sjötransport
• lastsäkring och ombordarbete
• omlastning vid lastförskjutning
• sanering, blästring, målning
• svets och mek.
• försäljning av surrningsmaterial

Alla typer av ytbehandlingar
MIMAB arbetar med alla typer av ytbehandlingar för stålkonstruktioner. Företagets tjänster består av sandblästring, epoximålning, vattenblästring (2800 Bar) och industrisanering.
MIMAB är ett mycket flexibelt företag som arbetar både stationärt och med mobila entreprenader runt om i Sverige. Exempel på stationärt arbete företaget utför är all blästring, målning och sanering av fartyg på Gotenius varv. Mobila entreprenader kan vara skiftande objekt på bland annat industrier, oljedepåer och värmeverk.

Projekt utomlands
MIMAB utför även projekt utomlands och när detta skrivs har företaget personal i både Norge och Italien, där man demonterar en pappersfabrik.
– Vår styrka är att vi är både snabba och flexibla, säger Michael Bergman.
MIMAB sysselsätter 30 fast anställda och omsätter cirka 80 miljoner kronor.
– Vår framtidsvision är att öka på med tunggodshantering och projekthantering mot sjöfart. Vi ökar hela tiden på den sidan och vi investerar ganska mycket i ny utrustning för att lättare kunna hantera gods. Detta gäller framför allt i Göteborgs hamn där vi jobbar mycket med tunggodshantering mot rederier och speditörer, säger Michael Bergman.