Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Stor förvandling i Gällivare

Gällivare befinner sig mitt i en omfattande samhällsomvandling. Gruvbrytningens expansion är positiv ur näringslivssynpunkt då den ger fler jobb och bättre ekonomi, men samtidigt ställs höga krav på kommunen som måste hänga med i utvecklingen. Fortsatt gruvdrift i Malmberget kräver nämligen att hela samhället flyttas.

Större delen av samhället Malmberget ska rivas och byggas upp igen i Gällivare. Det är en planeringsprocess som pågått under många år, men det är nu den når sin kulmen i samband med lanseringen av de nya planerna.
– Mellan 2018 – 2032 ska bostäder byggas för cirka 5000 personer, nya verksamhetslokaler ska utvecklas för företag och en ny gymnasieskola byggs centralt i Gällivare. Det byggs även en ny is- och evenemangsarena mitt i staden samt ett nytt kulturhus, sporthall och bad, informerar Bernt Wennström, som arbetar som samordnare på Utvecklingsenheten.
Det har också byggts ett nytt äldreboende och fler planeras, hela skolverksamheten omstruktureras med om- och tillbyggnad av grundskolor samt ett helt nytt bostadsområde har etablerats där det tidigare bara fanns skog. Kort sagt – det är nu det händer saker i Gällivare.

Högkonjunktur inom alla branscher
Det byggs både villor och flerfamiljshus på det nya bostadsområdet Repisvaara som ligger på vägen mot Dundret skidanläggning. Bernt Wennström berättar att byggnationen sannolikt kommer att fortgå under minst tio år till då man räknar med att cirka 3 000 personer kommer att bo i området framöver.
– Vår högkonjunktur har pågått under många år och kan förstås kopplas till utvecklingen av LKAB:s gruva i Malmberget samt Aitik-gruvan som drivs av Boliden. Det finns i stort sett ingen arbetslöshet i Gällivare, vi måste snarare locka hit folk nationellt och internationellt för att arbeta här, förklarar Bernt.
Underleverantörer till gruvindustrin, mark- och anläggningsföretag samt logistik går bra i Gällivare av naturliga skäl kopplat till gruvan. Men även andra typer av verksamheter såsom service- och upplevelsebaserade företag mår bra och expanderar och är viktiga komplement till gruvnäringen.
– Fler människor i rörelse ställer ju högre krav på god service, allt hänger ihop. Jag skulle nog säga att högkonjunktur råder inom flera branscher i Gällivare.

Men bostadsbristen då?
– Trots tillväxten finns vissa orosmoln och de har främst att göra med bostadsbristen. Att råda bot på den är kommunens främsta huvudbry just nu, liksom kompetensförsörjningen som till viss del hänger ihop med bostadsfrågan, svarar Bernt.
– Vi har historiskt inte haft en bostadsutveckling som svarat på behovet, och nu har vi den nya utmaningen med alla nya bostäder som ska byggas när gruvan i Malmberget expanderar. Förhoppningen är att det ska vända nu när vi successivt börjar bygga i kapp med marknadens behov.
Bernt Wennström poängterar även att kompetensbrist förvisso är oroande men att den frågan inte är unik för Gällivare. I stort sett alla tillväxtkommuner befinner sig i samma sits just nu.
– Det vi kan göra är att visa att Gällivare är en framtidskommun och ett bra ställe att etablera sig på. Vi ser ett ökat intresse från övriga Sverige och vi har en del hemvändare. Om vi kan öka på den trenden så kommer situationen att vara en annan om några år, det är jag helt säker på.