Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Stor framgång för det unga läkemedelsföretaget Moberg Dermas första produkt

För att behandla besvärliga eller mer allvarliga hudåkommor krävs allt från läkemedel och avancerade medicintekniska lösningar till medicinska hudvårdsprodukter. Moberg Derma bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom dermatologi (hudsjukdomar) och närliggande områden. Företaget har utvecklat innovativa produkter baserade på beprövade substanser där Emtrix/Nalox för behandling av skadade naglar är marknadsledande i Norden. Moberg Derma har på kort tid gått från att vara ett produktutvecklingsbolag till ett tillväxtbolag med stort fokus på försäljning. Sedan slutet av maj i år är Moberg Derma AB (Publ) noterat på Nasdaq OMX, huvudlistan.

Moberg Derma utvecklar och säljer patenterade utvärtes läkemedel för att behandla hudsjukdomar, skador och hudproblem av en mer allvarlig sort. Företaget är uppbyggt av väletablerad expertis inom området, bl.a. baserat på mångårig forskning av hudspecialisten Dr Sven Moberg.
Bolaget grundades på Karolinska Institutet av Peter Wolpert och Marie Moberg, med Peter som VD. Portföljen omfattar idag både egna samt inlicensierade och förvärvade produkter. Sedan lanseringen har Emtrix/Nalox ökat på marknaden med ca 400 procent, produkten är Moberg Dermas flaggskepp med en potential på upp till flera miljoner förpackningar sålda årligen.

Framgångsrik lansering av Emtrix/Nalox
Emtrix/Nalox är en patenterad produkt för att behandla nagelskador orsakade av nagelsvamp, som är en vanlig och oftast obehandlad sjukdom. Uppskattningsvis har 10 procent av befolkningen problem med nagelsvamp. Tidigare utvärtes behandlingar har haft relativt låga mätbara framgångar och tabletters biverkningar ansetts riskabla.
Behovet av en enkel utvärtes behandling med god effekt utan biverkningar var därför mycket stort då Moberg Derma lanserade Emtrix/Nalox. Produkten är patenterad och har en mycket god effekt och säkerhet vilket understryks i fem kliniska studier där inga allvarliga biverkningar påträffades och ett stort antal patienter upplevde en klar förbättring efter bara några veckor.
Utan allvarliga biverkningar och med snabb synlig förbättring är Emtrix/Nalox troligtvis det bästa idag tillgängliga läkemedlet mot nagelsvamp.

Kortare väg till marknaden
Moberg Dermas affärsidé är att utveckla patenterade topikala läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom tillämpning av innovativ drug delivery, som avser förbättrad tillförsel av läkemedel baserade på beprövade substanser. Utvecklingskostnader, risk och tid till marknad minskar markant eftersom kliniskt underlag oftast redan finns tillgängligt, så var fallet vid utvecklingen av Emtrix/Nalox som lanserades i fjol som bolagets första egna produkt.
Kaprolac är en ny produktserie som visat god klinisk effekt vid flera olika hudåkommor som exempelvis mjälleksem och torr hud. Produkten är på ingång till marknaden och har visat en stor utvecklingspotential.

En spännande aktie
Målet är att fortsätta utveckla Moberg Derma till ett lönsamt läkemedelsbolag med regelbunden leverans av ledande nya läkemedel till världsmarknaden.
Baserat på den framgångsrika lanseringen i Norden och att produkten nu står inför lansering i USA och många andra marknader ser framtiden ljus ut. Utöver de lanserade produkterna har bolaget också en spännande utvecklingsportfölj, med lägre risk än traditionella läkemedelsprojekt. Moberg Derma är sedan maj 2011 noterat på NasdaqOMX och kan bli en riktig tillväxtaktie.