Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Stor satsning för helt fossilfri fjärrvärme i Gamleby

Hållbar Fjärrvärme, vi vill erbjuda våra kunder miljövänlig fjärrvärme med långsiktig hållbarhet, samt produktionssäkra driften av värmeverket. -Det är nu vi måste agera och förändra, och det gör vi med att ta ett rejält kliv mot vår vision; Västervik Miljö & Energi ett hållbart företag. Bolaget har satt som mål att till 2030 vara helt fossilnettofritt säger Bengt Ankarvall, affärsområdeschef fjärrvärme, Västervik Miljö & Energi AB.

Värmeverket i Gamleby byggdes i början på åttiotalet, med snart 40 år i drift har det på senare tid medfört ökade drift- och underhållskostnader. Samtidigt kommer det bli svårt att möta framtidens miljökrav med nuvarande system. I nuläget eldas det med flis och kompletteras med fossilt bränsle. Den nya satsningen innebär att fjärrvärmen kan produceras helt fossilfritt. Anläggningen kommer byggas helt i linje med fasstställda mål för 2030.

Fossilfri fjärrvärme och el
Med satsning för minst 25 år framåt, fattades beslutet i höstas att bygga ut och bygga om värmeverket i Gamleby. Projektet beräknas kosta knappt 100 miljoner kronor. I två etapper sker byggnationen, med början efter årsskiftet och med beräkning att vara klart under år 2022. Målet är att leverera helt fossilfri fjärrvärme med ökad kapacitet för biobränsle, vilket består av skogsflis. Att ersätta fossil olja med bioolja. En annan satsning med tanke på miljön, är att samtidigt komplettera den nya anläggningen med en generator, vilken skapar möjlighet att producera förnybar el. Av de två nya flispannorna är den större på 5 megawatt och den mindre pannan är på 2 megawatt.

Stort byggnadsprojekt kräver god planering
För att genomföra ett så omfattande projekt, där två nya pannor ska installeras och en ytterligare byggnad uppföras, krävs att det sker i två steg. I första steget byggs det nya pannhuset till den nya stora pannan. När pannan är installerad och testkörd för att säkerställa att produktionen fungerar utan avbrott, övergår driften för fjärrvärme till den nya stora flispannan. Den tidigare använda flis pannan skrotas och ersätts av den andra mindre pannan i befintlig byggnad. Den gamla fossila oljepannan byggs om till bioolja för att användas till reserv. Pannorna används under olika skeden under året. Under sommaren står den stora still och genomgår service och underhåll. Den mindre pannans kapacitet räcker till för produktionen sommartid. När hösten kommer körs den stora pannan igång och den mindre får genomgå samma behandling med service och underhåll, för att vara redo när vintern startar. Under vintern körs båda pannorna samtidigt.
-Denna satsning innebär att att vi framtidssäkrar driften. Samtidigt uppfyller vi framtida miljökrav och de egna beslutade miljömålen, för en helt fossilfri fjärrvärme produktion. Detta ser vi framemot med stor förväntan säger Bengt Ankarvall.