Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Stor utveckling i arenabyn

Många känner Gävle som musik- och kulturstad tack vare den kulturella allemansrätten som sedan många år präglar staden. Det finns samtidigt många som förknippar Gävle och regionen med stora idrottsprestationer med världskända profiler i centrum. Eliten syns – men det finns också en stark strävan att göra idrotten tillgänglig för alla och det får ännu större utrymme med en förstärkt arenaby.

Hållbarhet är ett ord som numera dyker upp överallt och som väldigt många företag och organisationer försöker få in som en naturlig del i sina verksamheter. Gävle är inget undantag. Skillnaden är kanske att man i Gävle alltid har haft ett mer eller mindre hållbart synsätt på många plan, inte minst kultur och idrott, baserat på den sociala aspekten där allt ska vara tillgängligt för alla.
Ett tydligt exempel är att när det satsas mångmiljonbelopp på att vidareutveckla den kommunala arenabyn Gavlehov så är det med ambitionen att bygga in en ökad tillgänglighet och därmed även öppna upp för fler deltagare. Fler sporter ska kunna utövas på samma ställe – och en större målgrupp ska känna sig hemma i den gemensamma arenabyn.
– Idrott skapar gemenskap mellan människor och kan därför bidra till ökad integration. De satsningar som görs i Gavlehov ska minska avstånden mellan olika sporter och mellan människor, säger Joakim Lundberg, nytillträdd enhetschef vid Gavlehov och hängiven utövare av flera olika sporter sedan många år med ett förflutet som lagledare, coach och sportchef.

Nya miljöer skapas
Joakim Lundberg var tidigare evenemangsansvarig på Gävle kommun med ansvar för utveckling av Gävle som besöksmål samt marknadsföring av kommunen som attraktiv för kongresser, konserter, idrottsarrangemang och andra evenemang. Han har med andra ord god insikt i vad stadens invånare och besökare vill ha när det gäller rekreation och upplevelser, något som kommer väl till pass i den nya rollen som enhetschef för den kommunala arenabyn.
– Gävleborna kommer att kunna mötas i nya och moderna miljöer. Den nya friidrotts- och sportarenan ska stå klar nu till våren och omfattar en större sporthall, en träningshall och en friidrottshall. Det känns extra glädjande att den nya sportarenan blir en av Sveriges största och även en av de mest moderna, fortsätter Joakim Lundberg.
Arenabyn omfattar även ett kringliggande friluftsområde med skid- och löparspår. En värmestuga och vallarbod har byggts under vintern för att göra vintersporterna mer attraktiva. Även här fokuserar man på att öppna upp för gemenskap med bättre tillgänglighet.

Framtidens Gavlehov
Det finns många drömmar kring hur framtidens Gavlehov ska utvecklas. Det är redan många saker som börjar ta form i området. Det gäller inte bara tillskottet av den nya friidrotts- och sportarenan men även en pågående bostadsbyggnation tvärsöver gatan.
– Stadsdelarna Stigslund och Sätra byggs ihop när Gavlehov växer med nya bostäder. Det har till och med diskuterats hotellbygge i anslutning till Gavlevallen där det redan finns ett par byggrätter.
Framtidens Gavlehov kommer att utvecklas med fler aktiviteter som stöttar en ökad social hållbarhet med högre integration och öppenhet.
– Framtiden ser väldigt ljus ut och vi från kommunens sida ser fram emot att få fortsätta vara en del av utvecklingen framöver, avslutar Joakim Lundberg med.