Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Stora förändringar med nytänkande

Skanska har en egen definition av grön infrastruktur: låg miljöpåverkan under drift och liten påverkan på ekosystemen. För att nå målet har man tagit fram en rad lösningar, exempelvis biotillverkad asfalt och beläggningar med rätt kvalitet ur ett livscykelperspektiv.

Asfalt tillverkad med biobränsle, ökad återvinning av upptagen asfalt, återvinning av gamla bildäck som blandas in i asfalten och därmed förlänger vägens livslängd, samt inblandning av polymermodifierad bitumen för sänkta livscykelkostnader – Skanska har lösningar för morgondagens mer hållbara infrastruktur.
Även om själva byggnationen av vägen utgör det minsta miljöavtrycket, 95 procent står nämligen användningen för, ser Skanska stora miljövinster i att redan från början planera för lång livslängd, bättre resurshållning och mer miljövänliga material.

Mer återvinning med varm teknik
Den gråsvarta asfalten ser likadan ut oavsett hur den tillverkas, men det är just det man inte ser som är det allra viktigaste. Asfalt består till största delen av krossat berg samt en mindre del fossilt material. Ingen av beståndsdelarna är förnyelsebar, därför är det oerhört viktigt att återvinna så mycket asfalt som möjligt. Idag är det möjligt att med modern teknik framställa ny asfalt med mycket hög inblandning av gammal upptagen asfalt – men det krävs tillgång till rätt teknik.
– Vår ambition inom Skanska är att på sikt kunna återvinna all asfalt som finns på vägarna, säger Mattias Lundberg, Sektionschef Skanska Asfalt och Betong AB.
Det är redan möjligt med hjälp av befintlig teknik, där man i en så kallad parallelltrumma värmer den återvunna returasfalten till samma tillverkningstemperatur som den nya råvaran värms upp till. Inblandningen sker när fraktionerna är uppvärmda, istället för som på traditionellt vis tillämpa kallinblandning av returasfalten.
– Med varm inblandning kan återvinningsmaterialet uppgå till hela 50 – 60 procent och slutprodukten har fortfarande minst lika hög slitstyrka och samma goda beläggningsegenskaper som asfalt tillverkad enbart med ny råvara får, informerar Mattias Lundberg.
Kallinblandning är fortfarande mer vanligt förekommande och det beror framförallt på den stora kapitalinvestering som krävs för att tillgängliggöra tekniken med parallelltrumma. Trots det så är en högre återvinningsgrad mer lönsam i längden, både ekonomiskt och miljömässigt.

Längre livslängd ger bättre miljö
Genom att Skanska dessutom erbjuder biobränsletillverkad asfalt understryks den gröna ambitionen ytterligare. Biobränsle, i det här fallet baserad på raps, används vid uppvärmningen av asfaltmassan och koldioxidbelastningen reduceras därmed med 46 procent. Den totala klimatpåverkan för hela beläggningen minskar då med 18 procent.
Skanska har fler nytänkande lösningar för att minska miljöbelastningen så långt som möjligt i nya infrastrukturprojekt. Bland annat så kallad gummiasfalt, där inblandning av gamla bildäck gör asfalten mer slitstark och bidrar till att sänka bullernivåerna, samt inblandning av högpresterande bitumen som kraftigt förlänger vägens livslängd.
– Man måste vara beredd att tänka långsiktigt och se investeringen ur ett livscykelperspektiv. De nya gröna lösningarna kan ibland innebära större investeringskostnader, men det återbetalas i form av mindre underhållsbehov och en klart förbättrad miljöprofil, förklarar Mattias Lundberg.
Precis som i alla branscher kostar högre kvalitet lite mer även när det gäller asfalt. Vägen mår bättre och håller längre med bra produkter i grunden, och det går att åstadkomma stora förändringar med lite nytänkande – precis som Skanska redan bevisat på många ställen runtom i Sverige.