Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Stora fördelar med att integrera språkutveckling i alla ämnen

I Ronneby vill man gärna föregå med gott exempel genom att ha en skola som är inkluderande och kunskapsutvecklande för alla. Det är en viktig del av det strategiska förbättringsarbete som utbildningsförvaltningen driver och som manifesteras genom den senaste satsningen på Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA, i Ronnebys skolor.

Läraren Nina Grüner är en av åtta deltagare från Ronneby som fått utbildning inom Skolverkets nya program för SKUA vid Stockholms universitet. Deltagarna har utbildats till handledare för arbetssättet och har nu uppgiften att driva det vidare och involvera fler lärare kring språk- och kunskapsutveckling.

Vad innebär det i praktiken?
SKUA ska hjälpa lärare att involvera alla elever i klassrummet och innebär även att alla lärare ansvarar för språkutveckling oavsett ämne.
– Det är ett medvetet arbetssätt som handlar om att ge mer utrymme för interaktion i klassrummet och främja för mer aktivitet hos varje elev. Och det viktigaste är att alla elever ska dra nytta av språkutveckling, inte bara de som har svenska som andraspråk som annars kan vara en vanlig missuppfattning kring den här satsningen, säger Nina Grüner.

Kvalitetshöjande för hela skolan
Att hela svenska skolan kan gynnas av SKUA är Nina övertygad om. Hela satsningen är en del av det systematiska förbättringsarbetet vid utbildningsförvaltningen och är även en viktig kvalitetshöjande åtgärd inom svenska skolan över lag.
– Att höja skolans kvalitet och förmåga att möta alla elever är ett av våra viktigaste mål i såväl Ronneby som i övriga Sverige, tillägger Nina.
Att få alla lärare involverade i språkutveckling utgör kärnan i det fortsatta arbetet med SKUA.